Zagadnienia realizowane w ramach prac dyplomowych

  • Zagadnienia dotyczące rozwoju zrównoważonego społeczno-gospodarczego. W ramach tego obszary badań naukowych prowadzone: opracowanie teoretycznych i metodologicznych podstaw procesu internacjonalizacji gospodarki narodowej; opracowanie metody analizy zjawisk kryzysowych w gospodarkach narodowych w warunkach współczesnych transformacji geopolitycznych; opracowanie algorytmu prowadzenia analizy fundamentalnej na rynkach inwestycyjnych; badanie problemów i perspektyw rozwoju gospodarki Unii Europejskiej; badanie wpływu polityki integracyjnej państwa na rozwój gospodarki narodowej; opracowanie algorytmu tworzenia modelu rozwoju zorientowanej społecznie gospodarki rynkowej; badanie czynników społeczno-demograficznych rozwoju gospodarczego;
  • Zagadnienia dotyczące rozwoju regionalnego. W ramach tego obszary badań naukowych prowadzone: wprowadzenie systemu zarządzania rozwojem gospodarczym regionu w zakresie globalnych procesów integracyjnych; opracowanie algorytmu poprawy efektywności gospodarki narodowej na podstawie modelowania procesów gospodarczych; badanie problemów funkcjonowania oraz kierunków polepszenia mechanizmu formacji społecznie zorientowanej gospodarki rynkowej; opracowanie algorytmu tworzenia ekonomiczno-matematycznego modelu rozwoju gospodarki regionu; badanie klimatu inwestycyjnego regionu;
  • Zagadnienia dotyczące rozwoju przedsiębiorstw: badanie wpływu aktualnego stanu bilansu płatniczego na stabilność makroekonomiczną i rozwój przedsiębiorstw; wprowadzenie systemu wejścia przedsiębiorstw na międzynarodowy rynek akcji; opracowanie algorytmu funkcjonowania finansów przedsiębiorstw; badanie wpływu systemu bankowego na rozwój przedsiębiorstw.