Zagadnienia realizowane w ramach prac dyplomowych obejmują w swym zakresie:
związki zawodowe, partycypację pracowniczą, dialog społeczny, politykę społeczną.

Przykładowe tematy prac:
1. Związki zawodowe – prawne podstawy działalności.
2. Międzynarodowe regulacje prawne związane z działalnością związków zawodowych.
3. Regulacje prawne Unii Europejskiej związane z działalnością związków zawodowych.
4. Wpływ związków zawodowych na politykę społeczną i gospodarczą państwa.
5. Związki zawodowe jako podmiot realizujący zadania polityki społecznej.
6. Związki zawodowe – ich współpraca między sobą w wymiarze przedsiębiorstwa, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
7. Działalność związków zawodowych w międzynarodowych korporacjach.
8. Wpływ związków zawodowych na efektywność działalności przedsiębiorstwa.
9. Wpływ związków zawodowych na handel i inwestycje zagraniczne.
10. Dialog społeczny i jego rola w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
11. Wzajemne relacje: związki zawodowe – pracodawca, związki zawodowe – organy władzy państwowej, samorządowej.
12. Podstawy prawne partycypacji pracowniczej (obowiązujące np.: w Polsce, Unii Europejskiej, wybranym kraju).
13. Partycypacja pracownicza w doktrynach politycznych, ekonomicznych i religijnych.
14. Organizacje i instytucje o charakterze regionalnym, krajowym, międzynarodowym zajmujące się prawami pracowniczymi.