Propozycje tematów prac dyplomowych:

 • Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju regionu
 • Duże przedsiębiorstwa - ryzyko inwestora strategicznego
 • Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości
 • Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie ....
 • Samorząd lokalny jako aktywny uczestnik polityki rozwoju regionu
 • Samorząd regionalny podmiotem kreującym rozwój regionu
 • Instytucje otoczenia biznesu - aktywni aktorzy rynku usług
 • Ośrodki naukowe partnerem przedsiębiorcy
 • Biznes plan jako narzędzie planowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Rola biznes planu w rozwoju przedsiębiorstwa
 • System zarządzania jakością narzędziem kreowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Systemy zarządzania - narzędzie dla małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw?
 • System zarządzania jakością - system wdorożony czy funkcjonujący?
 • Zarządzanie przez cele - narzędzie czy obowiązek?
 • Zmiany prawa stymulantem rozwoju przedsiębiorczości