Tematyka naukowa:

 • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy na gruncie polskich regulacji prawnych.
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Reglamentacja działalności gospodarczej.
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Rejestracja przedsiębiorców.
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta.
 • Ochrona prawa autorskiego w przedsiębiorstwie.

Przykładowe tematy prac:

 • Ochrona wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie.
 • Spółki osobowe na gruncie przepisów prawa gospodarczego.
 • Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i jej prawne ograniczenia.
 • Zawiązanie spółki z o.o. w ujęciu kodeksu spółek handlowych.
 • Prawne uregulowanie funkcjonowania organów spółki z o.o.
 • Osoba fizyczna jako przedsiębiorca na gruncie prawa polskiego.
 • Klauzule niedozwolone a konsument.
 • Zasady podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej.
 • Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej.