Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu badan nad specyfiką Regionu w kontekście europejskim oraz roli nowych mediów w rozwoju komunikacji współczesnej. Szczególnie problematyki dotyczącej wielokulturowości Regionu, różnorodnych zjawisk kultury społecznej, funkcjonowania demokracji lokalnej, biografistyki i specyfiki emigracji ekonomicznej oraz tematyki szerokorozumianej uniwersalności Internetu w rozwoju społecznym.

Przykładowe tematy:

 • Wpływ emigracji Polaków na sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną kraju
 • Wielokulturowość Śląska w kontekście tożsamości jego mieszkańców
 • Społeczność rodzin repatrianckich w miejscowości Kietrz. Na podstawie badań biograficznych.
 • Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na rozwój wybranych instytucji kultury w Opolu
 • Problematyka wykluczenia młodych. Autorski pomysł na aktywizację studentów Politechniki Opolskiej
 • Działalność stowarzyszeń lokalnych w regionie
 • Kultura jako istotny składnik integracji europejskiej
 • Kapitał twórczy Polaków w Europie
 • Euroregion Pradziad jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim
 • Miejsce Polski w Europie w aspekcie rozwoju instytucji kultury
 • Europa szansą dla kultury. Polska (Śląsk) w europejskich programach kulturowych
 • Miasta partnerskie Opola i ich kulturalno-gospodarcza współpraca
 • Polski kapitał narodowy w Europie
 • Stosunki bilateralne Polski z krajami europejskimi (w różnym aspekcie)
 • Wpływ emigracji polskiej na sytuacje polityczno – gospodarczo - społeczną Polski
 • Oblicza polskiej diaspory w Europie
 • Formy współpracy europejskiej Regionów. Rola Śląska w Europie
 • Wybitni Ślązacy w europejskiej nauce i kulturze
 • Europa – wspólnota wielu wartości i kultur narodowych. Podobieństwa i różnice
 • Wolontariat w Europie
 • Rola nowych mediów w integracji europejskiej
 • Znaczenie mediów społecznych w rozwoju osobowości młodych ludzi
 • Internet jako współczesna forma uzależnienia. Na przykładzie relacji studentów Politechniki Opolskiej
 • Sieć internetowa jako narzędzie współczesnej komunikacji społecznej