Zagadnienia realizowane w ramach prac dyplomowych:

 • Teoria administracji,
 • Europejskie prawo administracyjne,
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej,
 • Samorząd terytorialny w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • Działania zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej,
 • Polityka zagraniczna Polski,
 • Systemy polityczne współczesnych państw,
 • Współczesne systemy partyjne,