Przykładowy zakres tematyczny prac licencjackich i magisterskich realizowanych na seminarium dyplomowym:

 • Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zagranicznych migracji zarobkowych.
 • Rola migracji w rozwoju regionalnym.
 • Imigracja zarobkowa do Polski i jej konsekwencje.
 • Proces integracji cudzoziemców w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy).
 • Polityka migracyjna, polityka regionalna.
 • Zmiany na krajowym, regionalnym, lokalnym rynku pracy.
 • Miejsce i rola specyficznych grup na rynku pracy (np. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób 50+)
 • Ekonomia społeczna, rola ekonomii społecznej w rozwoju.
 • Spółdzielnie socjalne i ich funkcjonowanie.
 • Funkcjonowanie europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych rynków pracy.
 • Instrumenty wsparcia rynku pracy.
 • Zmiany w edukacji i ich wpływ na rynek pracy.
 • Determinanty rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych.
 • Ekonomia międzynarodowa - trendy, zmiany.
 • Zmiany demograficzne na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i ich wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy.