Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Polityka regionalna Unii Europejskiej
 • Instrumenty polityki gospodarczej, w Polsce – ujęcie retrospektywne rynku pracy.
 • Inicjacja i przygotowanie działalności gospodarczej na przykładzie firmy usługowej.
 • Inwestycje w rozwój Województwa Opolskiego - znaczenie programów unijnych.
 • Rola biznes planu jako kluczowego dokumentu strategicznego.
 • Organizacja a procesy komunikacji na przykładzie firmy...
 • Rozwój wsi w oparciu o fundusze europejskie na przykładzie gminy ...
 • Zarządzanie budżetem gospodarki mieszkaniowej na przykładzie gminy...
 • Strategiczne podejście do zarządzania podmiotem MŚP.
 • Dywersyfikacja działalności szansą rozwoju obszarów wiejskich – przykład gminy...
 • Znaczenie gminy w podziale terytorialnym na przykładzie gminy...
 • Wpływ obsługi administracyjnej funduszy Unii Europejskiej na efektywność gospodarowania – przykład rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim...