Tematyka prac dyplomowych

 • Zmiany społeczno-gospodarcze oceniane jako efekt wdrażania regionalnej strategii rozwoju
 • Zmiany społeczno-gospodarcze oceniane jako efekt wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Ocena zgodności regionalnej strategii rozwoju z ustaleniami foresightowymi
 • Spójność logiczna efektów wybranych projektów rozwoju z regionalna polityką rozwoju
 • Ocena efektywności finansowania wybranych projektów rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ocena efektywności finansowania wybranych działań rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ocena efektywności finansowania wybranych programów rozwoju regionalnego
 • Innowacyjność rozwoju regionalnego w strategiach i programach rozwoju
 • Regionalna strategia innowacji – ocena pod kątem wsparcia efektywnego transferu wiedzy
 • Czy specjalizacje inteligentne mogą wspierać transfer innowacji?
 • Polityka rozwoju w świetle regulacji administracyjno-prawnych - wymiar regionalny i lokalny
 • Rozwój zrównoważony jako istota nowego paradygmatu polityki rozwoju. Konsekwencje tych zmian dla polskich województw

Literatura podstawowa:

 • Krzysztof Malik, Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, Wyd. KPZK PAN, Warszawa 2011
 • Karina Bedrunka, Krzysztof Malik, Multi-dimensional efectiveness of regional development policy. Implementation: evaluation scheme for the Opole voivodeship., Wyd. KPZK PAN, Warszawa 2014
 • Krzysztof Malik, Efektywność trwałego i zrównoważonego rozwoju, wyd. Instytut Śląski, Opole 2004
 • Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, red. Krzysztof Malik, Wyd. KPZK PAN, Warszawa 2013