Balcerek-Wieszala Anna

Tematyka naukowa:

 • Analiza finansowa i ekonomiczna wybranych podmiotów gospodarczych
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pomiar kapitału ludzkiego i intelektualnego
 • Controlling personalny
 • Benchmarking personalny
 • Strategie marketingowe w praktyce
 • Współczesne strategie przedsiębiorstw- innowacje na rynkach wschodzących
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i na świecie

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie
 • Wpływ pracy tymczasowej i zagranicznych migracji zarobkowych ludności Opolszczyzny na strukturę rynku pracy w województwie opolskim
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie benchmarkingu jako nowoczesnej metody zarządzania przedsiębiorstwem wśród podmiotów gospodarczych w województwie opolskim
 • Motywacja pracowników Pokolenia Y i jej wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • E-handel jako sposób dystrybucji i sprzedaży skierowany do młodych ludzi
 • Szkolenia pracowników jako narzędzie kształtowania kariery
 • Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
 • Wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa
 • Ambient jako nowoczesna forma reklamy
 • Innowacje w biznesie jako stymulator rozwoju przedsiębiorstw
 • Outplacement jako narzędzie redukcji zatrudnienia
 • Działania wspierające zatrudnienie kobiet jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
 • Analiza porównawcza finansowania i strategii marketingowej klubów sportowych