Zagadnienie które mogą być przyczynkiem do tematów realizowanych prac dyplomowych:

  • Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju regionu.
  • Modelowanie ekonometryczne zjawisk rynkowych.
  • Ocena możliwości rozwoju regionu pod względem ekonomicznym.
  • Analiza lokalnych rynków pracy.
  • Analiza budżetów gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych.
  • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji.
  • Analiza strategiczna organizacji.
  • Ocena zarządzania zasobami ludzkimi organizacji.
  • Ocena wpływu reklamy na efekty ekonomiczne organizacji.