Tematyka prac dyplomowych

 • Finansowanie działalności podmiotów.
 • Zarządzanie finansami podmiotów w długim i krótkim okresie.
 • Realizacja działalności inwestycyjnej w podmiotach.
 • Fundusze Unii Europejskiej.
 • Finanse i inwestycje jednostek samorządu terytorialnego.
 • Analiza finansowa jako narzędzie wspierające funkcjonowanie współczesnych podmiotów.
 • Finanse gospodarstw domowych.
 • Ocena działalności inwestycyjnej.
 • Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa.
 • Rachunek kosztów jako podstawa podejmowania decyzji w podmiotach.
 • Finansowe aspekty funkcjonowania określonych obszarów w podmiotach (system płac i motywowania, formy rozliczeń z kontrahentami, kształtowanie polityki cenowej itp.).
 • Nowe kierunki i tendencje w rozwoju współczesnych finansów przedsiębiorstw.