Zagadnieniach realizowane w ramach prac dyplomowych licencjackich i magisterskich:

  • teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • identyfikacja i modelowanie wskaźników opisujących poziom rozwoju regionalnego,
  • ocena efektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych restrukturyzacji gospodarki,
  • programowanie, monitorowanie i ewaluacja rozwoju regionu/powiatu/gminy
  • konkurencyjność regionów/sektorów/przemysłu
  • innowacyjność regionów/sektorów/przemysłu
  • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w województwie/powiecie/ gminie
  • analiza kondycji finansowej/efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych
  • wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
  • perspektywy rozwoju ... w świetle badań empirycznych.