Zagadnienia na seminarium magisterskie

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
 • Analiza zyskowności i rentowności przedsiębiorstw
 • Ryzyko w przedsiębiorstwie; rodzaje, ocena, zabezpieczenie
 • Źródła finansowania; własne i obce
 • Płynność finansowa w przedsiębiorstwach
 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach
 • Pozyskiwanie kapitału finansowego przez przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Fuzje i przejęcia
 • Przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym
 • Przedsiębiorstwo w okresie globalnego kryzysu finansowego
 • Przedsiębiorstwo a cykle koniunkturalne
 • Upadłość a sanacja w przedsiębiorstwach
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Podstawowe problemy funkcjonowania sektora bankowego
 • Instrumenty rynku kapitałowego
 • Funkcjonowanie giełd
 • Innowacje finansowe
 • Polityka monetarna ; bankowość centralna
 • Sektor publiczny; zasady funkcjonowania i organizacja
 • Wydatki i dochody w sektorze publicznym
 • Deficyt budżetowy a dług publiczny; konsekwencje w gospodarce