Profil seminarium dyplomowego:

Obejmuje zagadnienia z zakresu historii społecznej i cywilizacji europejskiej. W szczególności czynniki i procesy kształtowania grup lokalnych, etnicznych i narodowych, zarówno w krótkim, jak i długim czasokresie XIX-XXI w. Ze zwróceniem uwagi na wpływ polityki unijnej na obserwowane procesy zmian cywilizacyjnych.

Przykładowe tematy:

 • Wymiary tożsamości w Europie
 • Problem tolerancji w deklaracjach i praktyce UE
 • Świadomości przeszłości w 'starej' i nowej' Europie
 • Wspomnienia dzieci wojny. Świadomość sytuacji granicznych.
 • Pozycja miejsc kultu w przestrzeni społecznej i kulturalnej oraz gospodarczej okolic
 • Konrad Adenauer [inne osoby] i jego wizja zjednoczonej Europy
 • Wizje rozszerzenia UE.
 • Współczesne dziedzictwo historyczne państw dorzecza Odry
 • Oblicza faszyzmu. Współczesne przejawy ideologii w Europie
 • Stopień aktywizacji społeczeństwa po rozszerzeniu granic UE
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych. Gmina Miasto Rybnik. Studium przypadku.
 • Różnica w dotacjach z Unii Europejskiej między Polską a Hiszpanią
 • Obraz emigranta po 2004 r. w Unii Europejskiej