• Wykorzystanie analizy mikroekonomicznej wspomagającej podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu w regionie (gminie, województwie,..).
 • Badanie otoczenia przedsiębiorstwa XY a możliwości jego rozwoja.
 • Charakterystyka bezrobocia w powiecie (mieście, województwie) w latach 2009 – 2012 i możliwości jego obniżenia.
 • Planowanie w przedsiębiorstwie w warunkach niepewności.
 • Zmiany w strategii przedsiębiorstwa w warunkach niepewności.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XY.
 • Wartość kapitału ludzkiego dla pracodawcy.
 • Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Rola kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Rola motywacji pracowników, jako element zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Mobilność kapitału ludzkiego. Międzynarodowe aspekty.
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji.
 • Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polskiej.
 • Istota analizy otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw w naukach ekonomicznych.
 • Znaczenie a przeprowadzenie badania regionalnego otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Instytucjonalne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
 • Zmiany w zarządzaniu w polskich przedsiębiorstwach w warunkach niepewności.
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.
 • Możliwości rozwojowe firmy na podstawie sprawozdań finansowych i innych dokumentów źródłowych wybranego zakładu.
 • Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania na prykładzie przedsiębiorstwa XY.
 • Cechy nowoczesnego menedżera w aspekcie zarządzania organizacją.
 • Miejsce komunikacji społecznej w zarządzaniu organizacją.
 • Znaczenie zarządzania środowiskowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Przykładowe tematy zrealizowanych już prac dyplomowych (licencjackich)

 • Analiza porównawcza struktury bezrobocia w Powiecie Brzeskim w latach 1998 – 2006
 • Strategia rozwoju gminy Łambinowice
 • Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem
 • Wpływ reklamy telewizyjnej na decyzje nabywcze konsumentów
 • Controlling strategiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Motywowanie i komunikowanie się w firmie Sony jako sposób zarządzania strategicznego
 • Zmiany systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach po transformacji ustrojowej w Polsce
 • Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Przykład firmy „KOLB"
 • Wizerunek lobbingu w województwie opolskim i dolnośląskim
 • Aktualne sposoby zwalczania migracji i bezrobocia na przykładzie miasta Strzelce Opolskie