Temat pracy dyplomowej

 • Zarządzanie wiedzą na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (podstawowe pojęcia, proces zarządzania wiedz, transfer technologii, rodzaje wiedzy, wiedzy, organizacje wiedzy)
 • Rola kapitału ludzkiego w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie (zarządzanie zasobami ludzkimi, rodzaje kapitału ludzkiego, przywództwo, pomiar i ocena zasobów ludzkich, kreatywność)
 • Współczesna koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (kapitał społeczny, działania etyczne, zasady i normy kulturowe, interesariusze organizacji, idea społecznej odpowiedzialności)
 • Istota kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (kapitał społeczny, systemy wspomagające rozwój kapitału intelektualnego, organizacje uczące się i inteligentne)
 • Metody doskonalenia w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie (jakość, zasady zarządzania jakością, instrumenty i metody doskonalenia jakości, normalizacja wg norm ISO 9000)
 • Elementy składowe kapitału intelektualnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (pracownicy intelektualni, rola wiedzy, transfer wiedzy, proces zarządzania kapitałem intelektualnym, organizacje wiedzy)
 • Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (jakość, proces zarządzania jakością, instrumenty i metody doskonalenia jakości, certyfikacja, audit, normalizacja wg norm ISO 9000)
 • Koncepcja TQM – stosowane metody i narzędzia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (TQM, jakość, zasady E. Deminga, instrumenty i metody doskonalenia jakości, kaizen, gemba kaizen i inne japońskie systemy produkcyjne)
 • Podejście procesowe w przedsiębiorstwie (procesy, struktura procesów, mierniki i kryteria ocent procesów, mapowanie, modelowanie procesów, koncepcje zarządzania)
 • Klastry – nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw (otoczenie gospodarcze, sieci, formy współpracy, zasady współdziałania, organizacje sieciowe, podmioty i struktura organizacji sieci)
 • Przedsiębiorczość akademicka – analiza rynku opolskiego ( innowacyjność, przedsiębiorczość, podmioty wspierające działalność akademicką, spółki spin-off, zasady pozyskiwania funduszy i wsparcia)
 • Marketing polityczny (marketing, instrumenty marketingowe, formy promocji i reklamy, elementy otoczenia politycznego, proces komunikacji, strategie)
 • Nowoczesne instrumenty marketingowe stosowane w promocji produktów (marketing, nowoczesne formy komunikacji: marketing wirusowy, flash mob, reklama outdoor, reklama ambitowa)
 • Techniki manipulacji stosowane w reklamie (marketing, formy promocji, reklama, proces komunikacji, formy instrumentów reklamy, manipulacja, procesy oddziaływania na klienta)
 • Transfer wiedzy i technologii w świecie gospodarczym (wiedza, proces zarządzania wiedzą , transfer wiedzy i informacji, nowoczesne technologie informacyjne, systemy i struktury wiedzy)
 • Kaizen – nowoczesna praktyka zarządzania przedsiębiorstwem (jakość, zasady zarządzania jakością, japoński styl zarządzania, nowoczesne systemy zarządzania jakością, doskonalenie organizacji)
 • Innowacje produktowe i organizacyjne w przedsiębiorstwie (innowacje, rodzaje innowacji, proces zarządzania innowacjami, strategie innowacyjne, kreatywność, przedsiębiorczość, zarządzanie wiedzą)