Zagadnienia z zakresu prawa europejskiego:

 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • System źródeł prawa w UE
 • Polska w UE – konsekwencje przystąpienia
 • System ochrony prawnej w UE
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich i instytucji wspólnotowych
 • Prawo spółek w UE
 • Swobody traktatowe
 • Jednostka w UE
 • System instytucjonalny UE
 • Zasady prawa UE

Zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego i handlowego:

 • System źródeł prawa obowiązującego w Polsce
 • Prawa i wolności człowieka i obywatela wg Konstytucji RP
 • Środki ochrony wolności i praw
 • Skarga konstytucyjna w prawie polskim
 • Odpowiedzialność organów władzy publicznej
 • Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
 • Organy władzy ustawodawczej w Polsce
 • Trybunał Konstytucyjny – pozycja ustrojowa, działalność orzecznicza
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Wybrana spółka prawa handlowego