Tematyka naukowa:

 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie.
 • Analiza i ocena kapitału rynkowego.
 • Zarządzanie relacjami z klientem, analiza zachowań konsumenckich.
 • Znaczenie badań rynkowych w podejmowaniu decyzji zarządczych.
 • Strategie marketingowe w praktyce.
 • Zarządzanie wizerunkiem komunikacja z rynkiem.
 • Zarządzanie silną marką.
 • Rozwój przedsiębiorczości.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Budowa strategii marketingowej rozwoju marki produktu.
 • Opracowanie koncepcji i budżetu działalności gospodarczej na wybranym przykładzie.
 • Zarządzanie e-wizerunkiem - spójność przestrzeni wirtualnej z wizerunkiem przedsiębiorstwa.
 • Znaczenie badań marketingowych w procesie kreowania produktu na wybranym przykładzie.
 • Analiza zachowań konsumentów i czynników determinujących decyzje zakupowe.
 • Marketing regionalny – analiza wizerunku miasta Opola wśród studentów Politechniki Opolskiej.