Zasady wyboru promotorów prac dyplomowych i magisterskich


Tematy prac dyplomowych w podziale na kierunki, rok akademicki 2019/2020:

Tematy prac dyplomowych w podziale na kierunki, rok akademicki 2018/2019:

Tematy prac dyplomowych w podziale na kierunki, rok akademicki 2017/2018:

Propozyje tematów prac licencjackich i magisterskich proponowane przez promotorów