Zasady zapisów do promotorów prac dyplomowych i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomia i Zarządzania

Tematy prac dyplomowych w podziale na kierunki, rok akademicki 2019/2020:

Tematy prac dyplomowych w podziale na kierunki, rok akademicki 2018/2019:

Tematy prac dyplomowych w podziale na kierunki, rok akademicki 2017/2018:

Promotor: