Zasady wyboru przemiotów obieralnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na WEiZ

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2019/2020

  • Administracja - profil praktyczny - stacjonarne - E-administracja- I stopień  (obowiązkowe) (obieralne)
  • Administracja - profil praktyczny - niestacjonarne - E-administracja- I stopień  (obowiązkowe) (obieralne)
  • Administracja - profil praktyczny - stacjonarne - Administrowanie przedsiębiorstwem - I stopień  (obowiązkowe) (obieralne 
  • Administracja - profil praktyczny - niestacjonarne - Administrowanie przedsiębiorstwem - I stopień  (obowiązkowe) (obieralne 
  • Management - ścieżka anglojęzyczna - II stopień - Managerial Marketing (full time) (part time)

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2018/2019

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2017/2018

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2015/2016


Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2012/2013


Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach:


Programy studiów podyplomowych

------------------------------------------------- 

Sylabusy Administracja I st Stacjonarne