Programy studiów

Zasady wyboru przemiotów obieralnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na WEiZ

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2018/2019

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2017/2018

Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2015/2016


Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach 2012/2013


Do pobrania siatki studiów na poszczególnych kierunkach:


Programy studiów podyplomowych

------------------------------------------------- 

Sylabusy Administracja I st Stacjonarne