1. Opiekunowie praktyk
  • Kierunek Administracja: dr Monika Haczkowska, dr Filip Tereszkiewicz
  • Kierunek Zarządzanie: dr inż. Elżbieta Karaś, dr inż. Przemysław Misiurski
  • Kierunek Ekonomia: dr inż. Kornelia Polek-Duraj, mgr Tomasz Zima
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku administracja
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku ekonomia
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku zarządzanie

 

Praktyki studenckie - kierunek ekonomia

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Ekonomia (2019)

 • Załącznik 1 - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej
 • Załącznik 2 - Program praktyk studenckich na kierunku ekonomia
 • Załącznik 3 - SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU EKONOMIA
 • Załącznik 4 - Zaświadczenie Organizacji/Instytucji o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu
 • Załącznik 5 - Poświadczenie osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyki studenckiej przy ubieganiu się o zwolnienie studenta z obowiązkowej praktyki studenckiej

Praktyki studenckie - kierunek administracja i zarządzanie

Regulamin Praktyk Studenckich (Administracja, Zarządzanie)