Informacje o praktykach dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 1. Opiekunowie praktyk
  • Kierunek Administracja: dr Monika Haczkowska, dr Filip Tereszkiewicz
  • Kierunek Zarządzanie: dr inż. Elżbieta Karaś, dr inż. Przemysław Misiurski
  • Kierunek Ekonomia: dr inż. Kornelia Polek-Duraj, mgr Tomasz Zima
 2. Regulamin Praktyk Studenckich
 3. Załączniki do regulaminu:

     Cel i ramowy program praktyki kierunkowej (załączniki 2-4):

Sprawozdania z praktyki studenckiej (załączniki 5-6):

Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu.

Poświadczenie osiągnięcia efektów kształcenia dla praktyki studenckiej przy ubieganiu się o zwolnienie studenta z obowiązkowej praktyki studenckiej.

 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku administracja
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku ekonomia
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku zarządzanie