Informacje o praktykach dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 1. Opiekunowie praktyk
  • Kierunek Administracja: dr Monika Haczkowska, dr Filip Tereszkiewicz
  • Kierunek Ekonomia: dr inż. Kornelia Polek-Duraj, mgr Tomasz Zima
  • Kierunek Zarządzanie: dr inż. Elżbieta Karaś, dr inż. Przemysław Misiurski
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku administracja
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku ekonomia
 • Prezentacja - Praktyki studenckie na kierunku zarządzanie

 

Praktyki studenckie - kierunek ekonomia

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Ekonomia (2019)

 • Załącznik 1 - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej
 • Załącznik 2 - Program praktyk studenckich na kierunku ekonomia
 • Załącznik 3 - SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU EKONOMIA
 • Załącznik 4 - Zaświadczenie Organizacji/Instytucji o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu
 • Załącznik 5 - Poświadczenie osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyki studenckiej przy ubieganiu się o zwolnienie studenta z obowiązkowej praktyki studenckiej

 

Praktyki studenckie - kierunek zarządzanie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie (2019)

 • Załącznik 1 - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej
 • Załącznik 2 - Program praktyk studenckich na kierunku zarządzanie
 • Załącznik 3 - SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE
 • Załącznik 4 - Zaświadczenie Organizacji/Instytucji o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu
 • Załącznik 5 - Poświadczenie osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyki studenckiej przy ubieganiu się o zwolnienie studenta z obowiązkowej praktyki studenckiej

 

Praktyki studenckie - kierunek administracja

Regulamin Praktyk Studenckich (Administracja,)

 Praktyki studenckie - kierunek administracja praktyczna