Informacje o praktykach dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 1. Opiekunowie praktyk
  • Kierunek Administracja: dr Anna Rajchel
  • Kierunek Ekonomia: dr inż. Kornelia Polek-Duraj, dr Małgorzata Magdziarczyk
  • Kierunek Zarządzanie: dr inż. Elżbieta Karaś, dr Dariusz Rajchel

 

Praktyki studenckie - kierunek ekonomia

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Ekonomia (2019)

 • Załącznik 1 - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej
 • Załącznik 2 - Program praktyk studenckich na kierunku ekonomia
 • Załącznik 3 - SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU EKONOMIA
 • Załącznik 4 - Zaświadczenie Organizacji/Instytucji o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu

 

Praktyki studenckie - kierunek zarządzanie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie (2019)

 • Załącznik 1 - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej
 • Załącznik 2 - Program praktyk studenckich na kierunku zarządzanie
 • Załącznik 3 - SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE
 • Załącznik 4 - Zaświadczenie Organizacji/Instytucji o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu

 

Praktyki studenckie - kierunek administracja

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Administracja

 • Załącznik 1 - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej na podstawie skierowania studentów przez Politechnikę Opolską
 • Załącznik 2 - Program praktyk studenckich na kierunku administracja
 • Załącznik 3 - Sprawozdanie z praktyki studenckiej na kierunku Administracja
 • Załącznik 4 - Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu
 • Załącznik 5 - Oświadczenie osiągnięcia efektów kształcenia / uczenia się dla praktyki studenckiej przy ubieganiu się o zaliczenie praktyki studenckiej zrealizowanej poza studiami
 • Załącznik 6 - Efekty kształcenia/uczenia się uzyskane podczas studenckiej praktyki zawodowej