Konkurs

Zatrudniasz cudzoziemców? Zgłoś się!

LogoRusza konkurs „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Do udziału w nim zapraszamy firmy, które zatrudniają obcokrajowców. Jego celem jest docenienie tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację.
Konkurs przeznaczony jest dla firm, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia), w ciągu ostatnich 2 lat nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi (dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania przepisów prawa pracy). Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli bezpośrednio zatrudniają cudzoziemców, to znaczy są tzw. pracodawcami użytkownikami.
Żeby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online: Zgłoszenia przyjmowane są od 16 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na początek 2021 r.
Nagrodą dla Laureatów konkursu będzie tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom".
Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i agencja pracy APN. Patronem wydarzenia jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Miło jest nam poinformować, że w organizacji konkursu uczestniczą studenci naszego Wydziału, którzy w ramach zajęć z Marketingu personalnego pracowali przy przygotowaniu kwestionariusza zgłoszeniowego, pomagali opracować regulamin oraz będą wspierać prace komisji konkursowej.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://badania.weiz.po.opole.pl/index.php/533452?lang=pl

Pliki do pobrania:

 

  WEiZ logo Logo OCRG (1)wupAPN LOGOLogo OIP poziome wyjustowane krzywe

Patronat Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu