gorakar

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Kulturowe, społeczne, etyczneuwarunkowania biznesu,
zarządzania i bezpieczeństwa narodowego"

Opole, 30 listopada 2018 (siódma edycja)

Szanowni Państwo,
Koleżanki i koledzy,
Drodzy uczestnicy poprzednich edycji,

Po raz siódmy będziemy kontynuować pasjonującą wymianę poglądów rozpoczętą przez uczestników przed kilku laty w Opolu i w Raciborzu, w których wzięło dotąd udział kilkuset naukowców z różnych wielu ośrodków akademickich całego kraju, Europy (Słowacja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Rosja, Litwa i Holandia) i świata (Maroko, Chiny, Indie i Japonia), a które zaowocowały wydaniem dziewięciu monografii, które otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji.
Zasadnicze założenia programowe konferencji pozostają takie same jak poprzednich edycjach.
Odpowiedzialne zarządzanie, biznes i gospodarowanie odgrywa współcześnie ważną rolę kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na rzecz dalszego rozwoju etycznego, zrównoważonego biznesu na poziomie jednostek (etycznego przywództwa), organizacji (CSR), państwa oraz na poziomie globalnym.
Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania, konsumeryzmu, szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i zrównoważonego rozwoju zgodnie ze Zrównoważonymi Celami Rozwoju (SDGs) ONZ z 2015 r.

Proponujemy wymianę poglądów na tematy:

 • Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
 • Programy etyczne organizacji.
 • Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
 • Etyka marketingu, reklamy, PR.
 • Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
 • Etyka ekonomii i sfery finansów.
 • Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa w skali mikro, mezo i makro.
 • Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
 • Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
 • Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
 • Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
 • Filozofia tworzenia bogactwa.
 • Religia a biznes.
 • Bezpieczeństwo: narodowe, energetyczne, żywnościowe, społeczne, ekonomiczne, etc.
 • Inne tematy zaproponowane przez uczestników.


Z wyrazami szacunku
Dr hab. Leszek Karczewski, Prof. PO
Dr Henryk A. Kretek

Organizatorzy Konferencji:

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych Politechniki Opolskiej,
 • Instytut Studiów Społecznych, Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu,
 • Biura Parlamentarne - Prof. Jerzego Buzka, MEP.

Patronat honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h. c. Politechniki Opolskiej.

Rada Naukowa:

 • Prof. dr hab. M. Tukiendorf, J. M. Rektor Politechniki Opolskiej.
 • Prof. dr hab. K. Malik, prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Infrastruktury i Rozwoju.
 • Prof. dr hab. inż. J. Wielki, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
 • Prof. dr hab. Maria Bernat, prodziekan d.s. nauki Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
 • Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, J. M. Rektor PWSZ w Raciborzu.
 • Dr D. Chojecki, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Raciborzu.
 • Prof. Eugenio Pina de Almeida, President of Polytechnic Institute of Tomar, Portugal.
 • Dr. S. Prakash, Director - Research, Nehru Group of Institution,Coimbatore,Tamilnadu, India.
 • Prof. Yansong Liang, Politechnika Pekińska, Chiński Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu.
 • Prof. dr hab. W. Gasparski, dyrektor honorowy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych,.
 • Prof. dr hab. J. Sójka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska.
 • Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.
 • Prof. dr hab. P. Fobel, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.
 • Prof. dr. J. Kals, University of Applied Sciences Ludwigshafen, Germany.
 • Prof. dr hab. A. Loehr, Technische Universität Dresden Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau, Germany.
 • Prof. Ruizan Mekvabidze, Gori State Teaching Iniversity, Georgia.
 • Prof. Uldana Baizyldayeva, KIMEP University, Almaty, Kazakhstan.
 • Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersity Mateja Bela Bańska Bystrzyca, Slovakia
 • Prof. dr hab. P. Fobel, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.
 • Prof. dr hab. W. Słomski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, WSM w Warszawie.
 • Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ.
 • Prof. dr hab. R. Rauziński, Instytut Śląski w Opolu i Politechnika Opolska.'

Komitet Organizacyjny:

 • Dr hab. L. Karczewski, prof. PO (przewodniczący),
 • Dr H. A. Kretek (wiceprzewodniczący),
 • Dr hab. M. Kalczyńska, prof. PO, dr A. Bohdan, dr Said Edaich, dr M. Szymura, dr P. Zamelski, dr R. Śmietański.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:
PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ NA ADRES:
BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. 3 Maja 17/3,
40-097 Katowice,
z dopiskiem Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”
oraz drogą elektroniczną na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2018 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA:
Kwota 150,- zł obejmuje:

 1. Materiały konferencyjne,
 2. Publikację książkową, którą otrzymają wszyscy Autorzy opublikowanych tekstów (organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby książkę otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji),
 3. Catering.
 • Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
 • O dokonanie rezerwacji noclegów na czas konferencji Uczestnicy proszeni są we własnym zakresie. Na prośbę uczestników organizatorzy mogą zarekomendować hotele.
  Teksty wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres hk @buzek.pl, i karczews @wp.pl, natomiast teksty wystąpień w formie papierowej [wydrukowane] prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 roku na adres:
  BIURO PARLAMENTARNE prof. JERZEGO BUZKA,
  ul. 3 Maja 17/3,
  40-097 Katowice
  Z dopiskiem: „Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego”
 • Zasady redagowania tekstów zostaną przesłane na oddzielnym pliku
 • Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej.

Terminarz:

 • 15.07.2018 – termin zgłoszenia udziału na załączonym formularzu, w tym: nadesłania abstraktu i słów kluczowych (max. 5 słów) w języku polskim i angielskim oraz oświadczenia i notki biograficznej o autorze (w 3. os) w języku polskim.
 • 30.07.2018 – potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.
 • 30.08.2018 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej i papierowej.
 • 15.10.2018– termin zaakceptowania tekstów do druku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.
 • 16.10 do 30.10.2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej – przez osoby, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów – na konto organizatora – Politechniki Opolskiej: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45 – 758 Opole
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (Pekao SA) I ODDZIAŁ W OPOLU
  45-027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 15
 • Numer rachunku: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
  z dopiskiem: „KONFERENCJA: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania... + Imię i Nazwisko”
  [W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej].
 • Do 11.11.2018 - przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.
 • 30.11.2018 – Międzynarodowa konferencja naukowa w Opolu.

Adres do korespondencji:
BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. 3 Maja 17/3,
40-097 Katowice
z dopiskiem „Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego”

Telefony:

 • Dr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772,
 • Dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO tel.693 352 339

Pliki do pobrania