W dniach 20-21 czerwca odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu Rozwój Regionalny, w tym roku pod tytułem: Równoważenie rozwoju regionalnego: czynniki, koncepcje, efekty, ewaluacja.

Rektor Politechniki Opolskiej Profesor Marek Tukiendorf, który oficjalnie otworzył konferencję życzył wszystkim owocnych obrad i gratulował jubileuszu. Marszałek Szymon Ogłaza podkreślił w swoim wystąpieniu, że pracownicy WEiZ konsekwentnie prowadzą badania i popularyzują tematykę rozwoju regionalnego, dzięki czemu możliwa jest dyskusja również w wymiarze ponadregionalnym. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zaznaczył, że tego typu inicjatywy wzmacniają akademickość Opola, a to przecież jeden z czynników wpływających na rozwój miasta i regionu.

Pierwszego dnia obrad, które toczyły się w budynku CeNaBiz, podczas sesji panelowych dyskutowano w gronie przedstawicieli nauki, gospodarki i samorządu, a wykład ekspercki nt. Budżet i rozporządzenia europejskiej polityki spójności – wnioski dla polityki regionalnej województwa opolskiego wygłosił Profesor Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To co zapadło nam najbardziej w pamięć, to nowe cele interwencji strukturalnej UE w latach 2021-2027. Europa ma stać się: bardziej inteligentna (smarter), bardziej zielona (greener), lepiej powiązana (connected), bardziej społeczna (social) i bliższa obywatelom (closer to citizens).

Moderatorem pierwszego panelu był Profesor Krzysztof Malik (Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji), który po krótkim wprowadzeniu w tematykę konferencji zachęcił do dyskusji zaproszonych gości w osobach:

 • Pan Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego
 • Pan Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Profesor Grygorii Monastyrskyi ‐ Prorektor Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Pan Piotr Dancewicz – Dyrektor Biura Aglomeracja Opolska
 • Profesor Jarosław Mamala – Prezes Parku Naukowo‐Technologicznego w Opolu
 • Pan dr inż. Łukasz Dymek – Prezes Instytutu Trwałego Rozwoju

W drugim panelu udział wzięli:

 • Pani Agnieszka Okupniak – Z‐ca Dyrektora DPO, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Pan Grzegorz Obara ‐ Prezes Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju
 • Pani Małgorzata Adamska – Z‐ca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Pan Marian Siwon – Prezes Zarządu Multiserwis
 • Profesor Adam Przybyłowski ‐ Akademia Morska w Gdyni

tym razem rola moderatora przypadła Pani dr Annie Jasińskiej-Biliczak.

Fakt, iż konferencja miała dwudziestą odsłonę, postanowiono uczcić w sposób szczególny specjalną sesją jubileuszową. Wspomnienia utrwalone na zdjęciach zabrały wszystkich w podróż w czasie przez wszystkie odsłony naszej konferencji i łezka zakręciła się w niejednym oku. Rozmawiano o najlepszej formule spotkań naukowych, ale przede wszystkim, w gronie serdecznych przyjaciół Wydziału i gości konferencji, starano się podsumować minione lata i nakreślić plany na co najmniej kolejne 20 lat. W panelu zasiedli:

 • Profesor Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński
 • Profesor Henryk Brandenburg – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Profesor Anna Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
 • Pan dr Witold Potwora ‐ Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Profesor Mariusz Zieliński – Politechnika Opolska

Moderatorkami panelu były: dr inż. Małgorzata Adamska oraz dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji).

Po trudach naukowych obrad nie mogło zabraknąć wymiaru integracyjnego i kulturalnego. Niezwykle różnorodnym repertuarem uczestników konferencji zachwycił Akademicki Chór Politechniki Opolskiej prowadzony przez Panią dyrygent Ludmiłę Wocial-Zawadzką. Chórzyści śpiewająco porwali wszystkich obecnych z krzeseł, gdy urozmaicili występ ciekawą choreografią. Aranżacja utworów The Beatles była początkiem burzliwej dyskusji o tym, kto z obecnych jej większym znawcą ich twórczości.

Drugiego dnia, w ramach tradycyjnych wystąpień naukowych, prezentowano wyniki badań własnych.
Pełen wachlarz zagadnień dotyczących regionu, polityki regionalnej, rozwoju gospodarczego, potencjału społecznego, zdolności instytucjonalnych, przewag konkurencyjnych, innowacyjności czy wreszcie aspektów środowiskowych wyczerpywał wszystkie wymiary (łady i kapitały) rozwoju. Wśród uczestników naukowych debat obok pracowników WEiZ znaleźli się przedstawiciele następujących ośrodków naukowych: Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Morska w Gdyni. Funkcje przewodniczących poszczególnych sesji pełnili: Profesor Anna Burchard-Dziubińska, Profesor Adam Przybyłowski, Profesor Mariusz Zieliński oraz Profesor Janusz Wielki (Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania).

Wśród gości i uczestników konferencji nie mogło zabrakną członków Rady Biznesu Wydziału Ekonomii i Zarządzania (Marian Siwon, Janina Kuźmicka, Piotr Dancewicz, Radosław Atlas, Magdalena Popławska). Osoby te są w sposób szczególny związane z jednostką i to dzięki ich zaangażowaniu oraz aktywności oferta WEiZ jest coraz ciekawsza.

Zakończyliśmy pierwsze dwudziestolecie, ale już zaczynamy planować XXI edycję Konferencji pod hasłem Rozwój Regionalny.

Prezentacje:

O naszej konferencji w mediach z naszego regionu: