migracja

VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN

temat przewodni:
Regionalny wymiar procesów migracyjnych

Opole, 20-21 września 2018 r.

Organizatorzy
POLSKA AKADEMIA NAUK
Komitet Badań nad Migracjami

POLITECHNIKA OPOLSKA 
Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Ośrodek Badań nad Migracjami

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Patronat Honorowy

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf       

Rektor Politechniki Opolskiej           

 Andrzej Buła                     

           Marszałek Województwa Opolskiego

Konferencja pt. Regionalny wymiar procesów migracyjnych jest siódmą z kolei konferencją organizowaną przez KBM PAN i ma na celu nie tylko prezentację stanu badań migracyjnych, ale także integrację interdyscyplinarnego środowiska badaczy migracji. W 2018 r. tematem przewodnim konferencji będzie regionalny kontekst zjawisk migracyjnych, uwzględniający szeroko rozumiane procesy migracyjne tj. odpływ zagraniczny, migracje wewnętrzne, migracje edukacyjne, napływ cudzoziemców, reemigracja, migracje wahadłowe. Zagadnienia podstawowe z tego zakresu analizowane podczas poszczególnych sesji obejmą następujące kwestie: regionalny wymiar migracji w ujęciu teoretycznym, ocena wpływu migracji na rozwój regionalny i lokalny, analiza konsekwencji o charakterze ekonomicznym, demograficznym oraz społeczno-kulturowym, migracje jako skutek i przyczyna rozwoju regionów, powiązania między trendami rozwoju regionów a procesami migracyjnymi, migracje a rozwój regionów w warunkach zmian demograficznych oraz globalizacji, możliwości tworzenia na poziomie regionów polityki uwzględniającej kwestie migracyjne.

Referaty przedstawione podczas konferencji będą zgłoszone do publikacji w najważniejszych czasopismach tematycznych: Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym oraz CEEMR Central and Eastern European Migration Review. Planowana jest także recenzowana monografia o charakterze zbiorowym.

Program konferencji (wersja wstępna)

 • Otwarte zebranie Komitetu Badań nad Migracjami PAN
  Prowadzący - prof. dr hab. Marek Okólski
 • Sesja plenarna pt. Regionalny wymiar procesów migracyjnych
  Prowadzący - prof. dr hab. Krystian Heffner

Sesje tematyczne

 1. Rozwój regionów - Polityka migracyjna - Uwarunkowania - Perspektywy
 2. Regionalne i transnarodowe sieci społeczne migrantów i nie-migrantów
 3. Wpływ migracji wewnętrznych i zagranicznych na zrównoważony rozwój lokalny i regionalny Polski
 4. Regionalizm na emigracji w ujęciu historycznym
 5. Nowe regiony docelowe a ekonomiczny wymiar migracji międzynarodowych
 6. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Jakich teorii używamy/ potrzebujemy w badaniach nad migracjami
 7. Status migranta w przyjmującym i wysyłającym państwie członkowskim UE – wymiar polityczny i prawny
 8. Uchodźcy i imigranci w dyskursie populistycznym w Europie
 9. Migracje a styl życia – kontynuacje
 10. Kultura i uczestnictwo w kulturze migrantów
 11. Dzieci migranckie w polskiej szkole i środowisku rówieśniczym

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. Marek Okólski (OBM UW, KBnM PAN)
 • Prof. dr hab. Krystian Heffner (PO, KBnM PAN)
 • Dr hab. Paweł Kaczmarczyk (OBM UW, KBnM PAN)
 • Dr hab. prof. PO Brygida Solga (PO, KBnM PAN)
 • Dr Magdalena Lesińska (OBM UW, KBnM PAN)
 • Dr Sabina Kubiciel-Lodzińska (PO)
 • Dr Diana Rokita-Poskart (PO)

Kalendarium konferencji:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa (przesłanie abstraktu): 2 lipca 2018 r.
 • Zgłoszenia w formie elektronicznej na załączonym formularzu prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Informacja o akceptacji zgłoszenia: do 16 lipca 2018 r.
 • Data dokonania opłaty konferencyjnej: 16 lipca 2018 r.
 • Opłatę konferencyjną należy wnieść na rachunek bankowy Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, Bank PEKAO S.A. I Oddział Opole, nr konta 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 z dopiskiem: „migracje2018”. W przypadku przelewu instytucjonalnego należy także podać imię i nazwisko Uczestnika.

Koszt uczestnictwa:

 • 400 zł
 • 250 zł (dla doktorantów)

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: posiłki podczas trwania konferencji (w tym uroczysta kolacja w dniu 20 września 2018 r.), materiały konferencyjne oraz publikację (pozytywnie zrecenzowanych) tekstów.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwrócona.

Miejsce konferencji:

 • 20.09.2018 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (budynek „Ostrówek”), ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
 • 21.09.2018 r. - Politechnika Opolska (budynek „Łącznik”), ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Propozycje noclegów w Opolu:

 • Hotel Mercure: https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-opole/index.shtml
 • Hotel De Silva: https://www.desilva.pl/opole

Dla uczestników konferencji ww. hotele oferują preferencyjne ceny przy rezerwacji do dnia 10.09.2018. Rezerwacja na hasło „Konferencja Migracja”.

Inne możliwości rezerwacji noclegów:

Pliki do pobrania: