konfl

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Dziekan Wydziału Politologii, prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
Dyrektor Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii, prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Katedra Administracji i Polityk Publicznych
Katedra Prawa Publicznego
Katedra Samorządu i Zarządzania
oraz
Wydział Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Katedra Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje - środowisko

Kraków, 10 maja 2018 roku

Cel i tematyka konferencji
Ekonomia jest nauką społeczną, nauką o ludziach w procesie gospodarowania. W założeniu oznacza to dbałość nie tylko o cele gospodarcze, ale również wartości społeczne. W ostatnich dziesięcioleciach zaniedbywano uwzględnianie społecznego kontekstu ekonomii, marginalizowano kwestię godzenia interesów ekonomicznych i społecznych. Propozycją podejścia do gospodarowania uwzględniającego oba te aspekty jest ekonomia społeczna. Nie oznacza to przeciwstawiania się tradycyjnej gospodarce rynkowej, lecz postuluje jej uzupełnienie poprzez rozwiązywanie problemów społecznych. To ekonomia, w której kwestie społeczne nie są, w pogoni za zyskami, spychane na dalszy plan. Jest ona zatem zorientowana na realizacje podstawowego celu rozwoju cywilizacyjnego jakim jest poprawa jakości życia.
Bez względu na orientację przedsiębiorstwa, efektywne gospodarowanie jest ściśle związane z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie prospołecznych postaw we wszystkich sferach życiach gospodarczego. Zachowania przedsiębiorcze stanowią dla ekonomii społecznej dodatkowe wsparcie dla realizacji jej założeń opartych na wartościach solidarności, partycypacji, odpowiedzialności i spójności społecznej. Związanie ekonomii społecznej z podmiotami sektora publicznego, prywatnego i organizacjami trzeciego sektora doskonale koresponduje z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Przemiany w sferach społeczno-ekonomicznych w Polsce i na Świecie dają wiele możliwości do badań naukowych w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości.
Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej, ekonomii ekologicznej, przedsiębiorczości oraz innowacji społecznej w Polsce i na Świecie.
Tematyka konferencji obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii oraz przedsiębiorczości w Polsce i na Świecie.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, polityki, biznesu, studentów i koła naukowe oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, których zainteresowania mieszczą się w obszarach ekonomii, ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości.

Bloki tematyczne:

 • Ekonomia społeczna jako nurt ekonomii
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce
 • Edukacja dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
 • Ekonomia społeczna, a ekologia
 • Przedsiębiorczość społeczna, a etyka i odpowiedzialność w biznesie
 • Innowacje społeczne
 • Przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju gospodarczego

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!

Współorganizatorzy:
Komitet Naukowy Konferencji:

 • Dr hab. Janina Pach, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Przewodnicząca Komitetu
 • Prof. Ioannis Kopanakis, Technological Educational Institute of Crete
 • Prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Andrzej Piasecki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr hab. Agnieszka Hess – Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr hab. Leszek Korzeniowski, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO – Politechnika Opolska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Dr Wojciech Maciejewski - Przewodniczący Komitetu
 • Dr Marta Czyżewska
 • Dr Dorota Murzyn
 • Dr Paweł Nowak
 • Dr Krzysztof Sala
 • Dr Paulina Szyja
 • Dr Renata Śliwa
 • Dr Katarzyna Kowalska
 • Dr Ewa Radomska
 • Koło Naukowe FollowUP

Języki konferencji: polski i angielski

Dane do korespondencji:
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
ul. Podchorążych 2/224
30-084 Kraków
Tel. +48 12 662 6213
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków,
Audytorium im. Prof. Wincentego Danka.

Ważne terminy:
Data zgłoszenia (przesłania karty uczestnictwa): 31.03.2018.
Data wniesienia opłaty (350 zł): 15.04.2018
Data złożenia artykułu: 17.06.2018
Artykuły zostaną opublikowane w monografii. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Pliki do pobrania: