rzem2018

 

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

mają zaszczyt zaprosić na

II Konferencję Naukową o Rzemiośle
na temat:
Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
Craftsmanship - its local, regional and international dimension
CILRAID 2018

Opole, 11 maja 2018

Patronat honorowy

Patronaty craft

Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
Marcin Ociepa – Przewodniczący Rady Miasta Opola
Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej
Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Ulrike Rabmer-Koller – Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)
Max A. Hogeforster – Chairman of the Hanse - Parlament
Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Patronat medialny

radio

 

Cel i zakres tematyczny konferencji

Przez wieki rzemieślnicy odgrywali znaczącą rolę w „funkcjonowaniu” wielu krajów. Niejednokrotnie stając się filarem ich rozwoju gospodarczego. Wnosiło także swój wkład w rozwój społeczny, edukacyjny, itd. niejednego miasta, regionu, kraju. Stąd celem konferencji jest przedstawienie działalności, funkcjonowania rzemiosła oraz organizacji z nim powiązanych w wielu aspektach w tym: gospodarczym, społecznym, edukacyjnym, społecznym, etycznym, historycznym, itd.
By cel konferencji mógł zostać osiągnięty chcielibyśmy zachęcić Państwa do uczestnictwa w niej oraz przygotowanie artykułów opisujących funkcjonowanie rzemiosła oraz organizacji i instytucji z nim związanych.

Proponowane tematy:

 • Nowoczesne technologie – ich wpływ i znaczenie dla działalności rzemieślniczej
 • Etyczny wymiar prowadzenia działalności rzemieślniczej,
 • Wpływ zmian w prawie na prowadzenie działalności rzemieślniczej
 • Eksport i import w działalności rzemieślniczej
 • Problemy językowe w tłumaczeniach umów, porozumień, regulaminów
 • Działalność edukacyjna i oświatowo - socjalna w rzemiośle,
 • Historia rzemiosła,
 • Organizacje rzemieślnicze w dialogu społecznym,
 • Rzemieślnik a klient - rozwiązywanie sporów, jakość usług,
 • Rzemiosło – jego znaczenie dla gospodarki,
 • Rzemiosło a rynek pracy,
 • Rzemiosło rodzinne – szanse i problemy,
 • Rzemiosło w oczach ludzi młodych,

Termin konferencji: 11 maja 2018

Miejsce konferencji:
Centrum Nauki i Biznesu – CeNaBiz w Opolu,
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 4

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Wanda Musialik – przewodnicząca Komitetu Naukowego, (Politechnika Opolska)
 • Prof. Dr. Nadezhda Arkhipova (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)
 • Dr hab. Maria Bernat, prof. PO  (Politechnika Opolska)
 • Dr. Teodor Florin Cilan (Uniwersytet „Aaurel Vlaicu” w Arad)
 • Dr inż. Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz, (Izba Rzemieślnicza w Opolu)
 • Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)
 • Dr hab. Stanisław Grycner, prof. nadzw. WSB, (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • Dr. Phil. Nicole Horáková, M.A., (Uniwersytet Ostrawski)
 • Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO, (Politechnika Opolska)
 • Dr inż. Elżbieta Karaś, (Politechnika Opolska)
 • Dr hab. Leszek Karcze wski, prof. PO, (Politechnika Opolska)
 • Prof. dr hab. Teresa Kulak, (Uniwersytet Wrocławski)
 • Nikolay Leonidovich Lepe. PhD (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)
 • Prof. dr. Ramona LILE (Uniwersytet „Aaurel Vlaicu” w Arad)
 • Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. , (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik (Politechnika Opolska)
 • Nataliia Orlova Dr. Sc. (Public Administration), Prof. of Management, (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinchenka)
 • Dr hab. Ludmila Sadovnicova, prof. nadzw. WSB, (Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie)
 • Alina Svechkina. PhD. (Uniwersytet w Hajfie)
 • Dr hab. Inessa Sytnik, prof.PO, (Politechnika Opolska)
 • Dr Roman Śmietański (Politechnika Opolska)
 • Dr hab. Janusz Wielki, prof. PO, (Politechnika Opolska)
 • Prof. Dr. Vera (Ivanovna) Zabotkina (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.30 – uroczyste otwarcie konferencji
10.30 – 11.30 – obrady główne
11.30 – 11.45 – przerwa na kawę
11.45 – 13.45 – obrady w sekcjach
13.45 – 14.30 –obiad
14.30 – 16.30 – obrady w sekcjach
16.30 – 16.45 – przerwa na kawę
16.45 – 17.15 – sesja ogólna – podsumowanie konferencji
17.30 – 18.40 – wycieczka po Opolu
19.00 – uroczysta kolacja

Szczegółowy program zostanie podany po nadesłaniu referatów i ustaleniu kolejności ich prezentowania.
Języki konferencji: polski, czeski, rosyjski, słowacki, angielski.

WAŻNE DATY I INFORMACJE

Ważne daty:

 • 20 kwietnia 2018 – Termin nadsyłania abstraktów referatów (abstrakt proszę napisać także w języku angielskim)
 • 27 kwietnia 2018 – Przesłanie informacji o przyjęciu lub nie przyjęciu referatu
 • 04 maja 2018 – Termin rejestracji i dokonania opłaty konferencyjnej
 • 11 maja 2018 – Termin konferencji
 • 08 czerwca 2018 – Termin nadsyłania pełnych treści artykułów

Opłaty konferencyjne:

Udział w konferencji jest bezpłatny
Opłata za publikację i recenzję nadesłanego artykułu 200 zł (dla doktorantów rabat w wysokości 100 zł)
Nocleg we własnym zakresie (udzielimy ewentualnej pomocy przy jego znalezieniu)

Publikacja:

Artykuł przesłany przez autora/autorów po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej

Numer konta

Opłatę obejmującą koszt publikacji i recenzji należy wpłacić na konto:
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Związek Pracodawców
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
Numer konta:
57 1050 1504 1000 0023 1536 0335
z dopiskiem „Konferencja CILRAID 2018”

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 • Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
 • Izba Rzemieślnicza w Opolu
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Wanda Musialik, WEiZ PO – przewodnicząca komitetu naukowego,
 • dr Roman Śmietański, WEiZ PO – koordynator komitetu organizacyjnego,
 • dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO, WEiZ PO,
 • dr inż. Przemysław Misiurski, WEiZ PO,
 • dr inż. Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz, Izba Rzemieślnicza w Opolu
 • Roland Wrzeciono - OCRG
 • Jan Damboń, CRiP-ZP w Opolu,
 • Elżbieta Orynczak, CRiP-ZP w Opolu.

KONTAKT
Koordynator konferencji – dr Roman Śmietański
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Adres e-mail konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Roman Śmietański
Tel.: 664 559 448
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania: