Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
oraz
Zakład Teorii i Filozofii Prawa
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Dwie dekady Konstytucji - doświadczenia i wyzwania

Która odbędzie się pod honorowym patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara
Deputowanej do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej
Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
oraz
Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

W tym roku mija rocznica 20 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego. Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, iż konieczna jest pogłębiona refleksja nad przestrzeganiem podstawowych zasad i wartości konstytucyjnych oraz praw człowieka w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym.
Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem Konstytucji RP przez dwadzieścia lat jej obowiązywania, między innymi takich jak:

 • analiza praktyki stosowania ustawy zasadniczej, w szczególności jej aksjologicznych podstaw i sposobu interpretacji zasad ustrojowych wobec problemów, które ujawniły się w ostatnim czasie
 • prawa i wolności człowieka i obywatela w sytuacji przeobrażeń społecznych i kryzysu sądownictwa. W ramach tego obszaru konieczne jest odniesienie się zarówno do rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na prawa człowieka, jak i poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony praw jednostek w obliczu kryzysu sądownictwa, w tym sądownictwa konstytucyjnego, a także refleksja nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
 • problematyka funkcjonowania i kompetencji organów władzy publicznej na tle między innymi zasady trójpodziału władzy oraz kryzysu konstytucyjnego
 • doświadczenia wynikające z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania związane z perspektywą przystąpienia do strefy euro.

Konferencja odbędzie się w Opolu w dniu 27 października 2017 roku, w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lipca 2017 roku. Opłata konferencyjna wynosi symboliczne 50 zł i obejmuje posiłki w trakcie konferencji, materiały konferencyjne oraz publikację referatów wygłoszonych podczas konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w monografii lub w czasopiśmie naukowym. Tekst referatu przeznaczony do publikacji powinien być przesłany do 15 listopada 2017 roku i nie przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami.
Opłatę w wysokości 50 zł należy wnieść do 15 września 2017 roku na następujący rachunek:

Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
z dopiskiem: Konferencja WEiZ Konstytucja RP oraz imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet organizacyjny:

 • adw. dr Monika Haczkowska (tel. 603 868 565)
 • dr Hanna Duszka - Jakimko (tel. 501 203 857)
 • dr Filip Tereszkiewicz (tel. 600 190 263)

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Działocha
 • Prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik – Prorektor Politechniki Opolskiej ds. studentów i inwestycji
 • Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO – Dziekan WEiZ Politechniki Opolskiej
 • Dr hab. Piotr Stec, prof. UO – Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego
 • Prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, (WPiA, WSFiZ w Warszawie)
 • Dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. UWr (UWr, WPAiE)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (UWr, WPAiE)
 • dr Hanna Duszka – Jakimko (UO)
 • dr Monika Haczkowska (PO)

Organizatorami są pracownicy Katedry Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego oraz Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja naukowa kierowana jest nie tylko do przedstawicieli środowiska naukowego, ale także do praktyków i osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Z uwagi na bardzo szeroki zakres problematyki związanej z funkcjonowaniem ustawy zasadniczej Komitet Organizacyjny dokonał wyboru i podziału głównych obszarów badawczych, wokół których koncentrować będą się obrady uczestników Konferencji:

 1. analiza praktyki stosowania ustawy zasadniczej, w szczególności jej aksjologicznych podstaw i sposobu interpretacji zasad ustrojowych wobec problemów, które ujawniły się w ostatnim czasie
 2. prawa i wolności człowieka i obywatela w sytuacji przeobrażeń społecznych i kryzysu sądownictwa. W ramach tego obszaru konieczne jest odniesienie się zarówno do rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na prawa człowieka, jak i poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony praw jednostek w obliczu kryzysu sądownictwa, w tym sądownictwa konstytucyjnego, a także refleksja nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
 3. problematyka funkcjonowania i kompetencji organów władzy publicznej na tle między innymi zasady trójpodziału władzy oraz kryzysu konstytucyjnego
 4. doświadczenia wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania związane z perspektywą przystąpienia do strefy euro"

Pliki do pobrania: