XIX Konferencja Naukowa z cyklu „Rozwój regionalny” pt.      english

Motory przedsiębiorczości
i innowacyjności w polityce rozwoju regionu

patronat17

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
Marszałek Województwa Opolskiego,
Instytut Trwałego Rozwoju


7-8 czerwca 2017 r.
Opole, Centrum Nauka Biznes, ul. Waryńskiego 4

Honorowy Patronat:

 • JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
 • Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła
 • Prezydent Miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski
 • Przewodniczący KPZK PAN, prof. dr hab. Tadeusz Markowski
 • Przewodniczący PSEŚiZN, dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH


Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy stronami trójkąta współpracy tj. nauką, biznesem oraz samorządem. Zdobyta wiedza i relacje nawiązane podczas konferencji skutkują od lat większą liczbą, lepszej jakości wspólnych przedsięwzięć, w tym zwiększeniem aktywności i skuteczności aplikowania o dofinansowanie w obszarach związanych m.in. z przedsiębiorczością i innowacyjnością, co jest jednym z głównych celów polityki rozwoju regionu.'

Zakres tematyczny konferencji obejmuje problematykę równoważenia rozwoju regionalnego i polityki tegoż rozwoju, a w szczególności:

 • rolę potencjału intelektualnego w rozwoju regionu
 • kluczowe kompetencje w kreowaniu innowacji
 • efektywność rozwojową firm
 • rolę kapitału zagranicznego w rozwoju regionu
 • rozwój nowych produktów i technologii
 • efekty wdrożeniowe działalności jednostek B+R
 • aktywizację gospodarki regionu
 • kierunki działania polityki regionalnej
 • źródła finansowania projektów rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym możliwości RPO WO na lata 2014-2020)


Rada Naukowa Konferencji
Prof. dr hab. Krzysztof Malik - przewodniczący
Dr inż. Małgorzata Adamska
Dr inż. Karina Bedrunka
Prof. dr hab. Tadeusz Borys
Prof. dr hab. Henryk Brandenburg
Prof. UE dr hab. Ryszard Brol
Prof. UŁ dr hab. Małgorzata
Burchard- Dziubińska
Prof. PO dr hab. Maria Bernat
Prof. UE dr hab. Adam Drobniak
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Prof. dr hab. Andrzej Graczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Krystian Heffner
Doc. ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD
Dr Anna Jasińska-Biliczak.
Prof. PCZ dr hab. inż. Dorota Jelonek
Prof. UJK dr hab. Wioletta Kamińska
Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski
Prof. dr hab. Andrzej Klasik
Prof. dr hab. Stanisław Korenik
Prof. WSIiZ dr hab. Mieczysław Kowerski
Prof. US dr hab. Barbara Kryk
Prof. PO dr hab. Marcin Łuszczyk
Prof. PO dr hab. Vojtech Malatek
prof. US dr hab. inż. Marian Malicki
Prof. dr hab. inż. Vanda Marakova
Prof. dr hab. inż. Viera Markova
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Prof. ing. Macháček Martin
Prof. Roland Moraru
Prof. dr hab. inż. Celina Olszak
Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
Prof. UO dr hab. Joost Platje
Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
Prof. AGH dr hab. Leszek Preisner
Prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła
Prof. dr hab. Irena Pyka
Prof. dr hab. Robert Rauziński
Prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Prof. PO dr hab. Brygida Solga
Prof. dr hab. Danuta Strahl
Prof. PO dr hab. Kazimierz Szczygielski
Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień
Prof. dr hab. Jacek Szlachta
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Prof. dr hab. inż. Maria Uramova
Prof. PO dr hab. inż. Janusz Wielki
Prof. dr Michael Woywode
Prof. PO. dr hab. Mariusz Zieliński

Komitet organizacyjny konferencji
dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień – przewodnicząca
dr inż. Małgorzata Adamska
dr inż. Łukasz Dymek
dr Anna Jasińska-Biliczak
dr inż. Brygida Klemens
dr inż. Łukasz Mach
dr inż. Bogdan Ruszczak
dr inż. Aleksandra Zygmunt
dr inż. Justyna Zygmunt

Obsługa multimedialna i techniczna
Krzysztof Kasza
mgr Mateusz Nowak

Kalendarium konferencji

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa (przesłanie abstraktu): 21 kwietnia 2017 r.
 • Data dokonania opłaty konferencyjnej: 26 maja 2017 r.
 • Termin złożenia pełnego tekstu artykułu: 8 czerwca 2017 r. (w dniu konferencji)
 • Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesyłać do Pana dra inż. Łukasza Macha na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Naukowa Konferencji dokona:

 • selekcji abstraktów kwalifikując tematy do wygłoszenia;
 • wyboru artykułów (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) do druku;  Artykuły ukażą się w czasopismach „Barometr Regionalny” (14 pkt. wg MNiSW)  lub „Przegląd Nauk Stosowanych” (5 pkt. wg MNiSW) i będą dostępne  w wersji elektronicznej.


Koszt uczestnictwa

 • Uczestnictwo pełne z publikacją (nocleg 7-8.06.2017, wyżywienie, publikacja) – 1100zł
 • Uczestnictwo pełne bez publikacji (nocleg 7-8.06.2017, wyżywienie) – 500 zł
 • Uczestnictwo z publikacją (wyżywienie, publikacja) – 700 zł
 • Uczestnictwo w pierwszym dniu konferencji w części odbywającej się w CeNaBiz - bezpłatnie

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Politechniki Opolskiej:
Bank PeKaO S.A. I Oddział Opole nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
z tytułem: Konferencja „Motory”

 

Pliki do pobrania:

stopka17