Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kulturowe, społeczne i etyczne
Uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania”
Opole, 25 listopada 2016 (piąta edycja)

Założenia programowe konferencji

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, drodzy uczestnicy poprzednich edycji,

25 listopada będziemy kontynuować pasjonującą wymianę poglądów rozpoczętą przez uczestników przed kilku laty w Raciborzu (pierwsza edycja, ponad 80 prelegentów z kraju i zagranicy) i w Opolu (druga i kolejne edycje po ok. 50 uczestników), które zaowocowały wydaniem sześciu naszych wspólnych monografii, które otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji. Założenia programowe konferencji pozostają takie same jak poprzednich czterech edycjach.
Odpowiedzialne zarządzanie, biznes i gospodarowanie odgrywa współcześnie ważną rolę kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na rzecz dalszego rozwoju etycznego, zrównoważonego biznesu na poziomie jednostek (etycznego przywództwa), organizacji (CSR), państwa oraz na poziomie globalnym (m.in. inicjatywa byłego sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana - Global Compact).
Inicjatywy z zakresu tworzenia organizacji i biznesu „z ludzką twarzą”, samoorganizacji społecznej, tworzenia małych i bardziej spójnych struktur społecznych, są prowadzone na całym świecie, a ich ostateczny efekt zależeć będzie od entuzjazmu i zintegrowania wysiłków ludzi biznesu, nauki, pracowników różnych organizacji, konsumentów, promotorów polityki społecznej. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania i konsumeryzmu.

Proponujemy wymianę poglądów na tematy:

 • Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
 • Programy etyczne organizacji.
 • Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
 • Etyka marketingu, reklamy, PR.
 • Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
 • Etyka ekonomii i sfery finansów.
 • Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa w skali mikro, mezo i makro.
 • Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
 • Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
 • Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
 • Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
 • Filozofia tworzenia bogactwa.
 • Religia a biznes.
 • Inne tematy zaproponowane przez uczestników.

Ramowy program konferencji obejmować będzie obrady plenarne oraz obrady w sekcjach.

Z wyrazami szacunku
Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,
Dr H. A. Kretek

Organizatorzy Konferencji:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu,
Biura Parlamentarne - Prof. Jerzego Buzka, MEP.

Patronat honorowy
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Politechniki Opolskiej.

Rada Naukowa:

 • Prof. dr hab. M. Tukiendorf, J.M. Rektor Politechniki Opolskiej
 • Prof. dr hab. K. Malik, prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Infrastruktury i Rozwoju
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, J.M. Rektor PWSZ w Raciborzu.
 • Dr J. Berezowski, prorektor do spraw rozwoju i organizacji PWSZ w Raciborzu.
 • Prof. dr hab. W. Gasparski, dyrektor honorowy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, kierownik Katedry Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN w Warszawie.
 • Prof. UAM dr hab. J. Sójka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska
 • Prof. dr hab. W. Słomski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
 • Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ.
 • Prof. dr hab. R. Rauziński, Instytut Śląski w Opolu i Politechnika Opolska.

Komitet Organizacyjny:

Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,
Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska.
Prof. dr hab. W. Musialik.
Dr D. Kurpiers.
Dr H. A. Kretek.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:
1. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ NA ADRES:

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Drzymały 38/1
47-400 Racibórz
z dopiskiem Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania”
oraz drogą elektroniczną na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2016 r.

2. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ:

 • Kwota 150,- zł obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową, którą otrzymają wszyscy Autorzy opublikowanych tekstów (organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby książkę otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji), 3. Catering.

Osoby, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów prosimy o wnoszenie opłaty konferencyjnej w dniach od 16.10 do dnia 30.10.2016 r. na konto organizatora:
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45 – 758 Opole
Nr konta: Pekao S.A. I O. Opole numer : 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 z dopiskiem: „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania” + Imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Teksty wystąpień w formie papierowej prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2016 roku
na adres:
BIURO PARLAMNTARNE prof. JERZEGO BUZKA, ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Abstrakt referatu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinny dotrzeć do organizatorów najpóźniej do 15 lipca 2016 roku.
 • Zasady redagowania tekstów publikowanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej – w załączeniu.
 • Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej.
 • Terminarz:
  • 15.07.2016 – terminy: zgłoszenia udziału na załączonym formularzu (w załączeniu),
  • 30.07.2016 - nadesłania abstraktu i słów kluczowych (max. 5 słów) w języku polskim i angielskim, oraz oświadczenia i notki biograficznej o autorze (w 3. os) w języku polskim.
  • 30.08.2016 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej i papierowej.
  • 15.10.2016 – termin zaakceptowania tekstów do druku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.
  • 16.10 do 30.10.2016 - dokonanie opłaty konferencyjnej przez osoby, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.
  • Do 8.11. 2016 - przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.

Adres do korespondencji:
BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz
z dopiskiem „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania”

Telefony:

 • Dr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772
 • Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski, tel. 693 352 339

Pliki do pobrania: