Objectives of the International Scientific Conference:

Exchange of theoretical and practical knowledge about new trends in management of organizations in real and virtual environment. Arranging and deepening contacts with international scientific environment. The exchange of good practices between academic institutions and representatives of business units and business support institutions.

Thematic scope:

 • Development of entrepreneurship in conditions of international economy.
 • New approaches to organization management in real and virtual environment.
 • Current trends in innovations and problems with their implementation.
 • Contemporary social and economic trends in management of the enterprise.
 • Management of relationships with partners in transnational markets.
 • Concepts of management in enterprise and its implementation.

Informacja ogólna

Cele Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznych doświadczeń odnośnie nowych trendów w zarządzaniu organizacjami w świecie realnym i wirtualnym. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy instytucjami akademickimi oraz reprezentantami jednostek biznesowych oraz jednostek wsparcia biznesowego.

Problematyka konferencji:

 • Rozwój przedsiębiorczości w warunkach gospodarki międzynarodowej
 • Nowe podejścia do zarządzania organizacją w realnym i wirtualnym środowisku
 • Współczesne trendy związane z innowacyjnością oraz wyzwania związane z ich implementowaniem
 • Współczesne trendy społeczne i ekonomiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie relacjami z partnerami międzynarodowych rynków
 • Koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach oraz ich implementacja

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

Arkadiusz Wiśniewski,
President of Opole
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Faculty of Production Engineering and Logistics, Opole University of Technology in Opole, Poland

prof. dr hab. Ryszard Grądzki
Faculty of Organization and Management, Lodz University of Technology, Poland
prof. dr. Günter Hofbauer
University of Applied Sciences in Ingolstadt, Germany
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
Faculty of Management, Warsaw University of Technology, Poland
prof., Ing., PhD. Ľubica Lesakova
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
prof. dr hab. Krzysztof Malik
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
prof. inż. Viera Marková, PhD.
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Faculty of Management and Social Communication, the Jagiellonian University, Poland
prof. dr hab. Bożena Skołud
Silesian University of Technology, Poland
prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka
Faculty of Management, The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Poland
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Faculty of Management, Warsaw University of Technology
prof. dr hab. Maria Uramova
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
dr hab. Barbara Kryk
Faculty of Ecnomics and Management, University of Szczecin, Poland
doc. ing. Vanda Maráková, PhD.
Faculty of Economics, Matel Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
dr hab. Anna Organiściok – Krzykowska, prof. UWM
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
dr hab. Ludmiła Sadovnicova, prof. PO
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
dr hab. Jolanta Staszewska, prof. PO
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PO
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
Dr hab. Janusz Wielki, prof. PO
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
Dr hab. Radosław Wolniak, Prof. PŚl
Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, Poland
dr hab. inż. Paweł Frącz
Radio Opole
doc. ing. Krištofík Peter, Ph.D.
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
doc. ing. Elexa Ľuboš
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
doc. ing. Vanda Maráková,
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Andrzej Balcerek,
Członek Rady Nadzorczej Górażdże Cement SA
Andrzej Jacaszek, MBA
Harvard Business Review Poland
dr inż. Liliana Hawrysz
Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology in Opole, Poland
dr Jolanta Maj
Faculty of Economics and Management, Opole Univesity of Technology in Opole, Poland


 

Organizational Committe:

 • dr hab. inż. Joachim Foltys - Dean of the Faculty
 • dr inż. Liliana Hawrysz
 • dr Jolanta Maj 

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Joachim Foltys – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 • dr inż. Liliana Hawrysz
 • dr Jolanta Maj

 

CRUCIAL INFORMATION AND DEADLINES

• Date of conference: 03.12.2015
• Deadline for registration: 30.10.2015
• Deadline for submission of full papers: 15.11.2015
• Notification of Acceptance: 30.11.2015
• Deadline for payment of registration fee: 02.12.2015

Conference venue:
Conference Language: Slovak, Polish, Czech, English, German.

Kluczowe informacje i terminy
• Termin konferencji: 03.12.2015
• Termin rejestracji: 30.10.2015
• Termin nadsyłania artykułów: 15.11.2015
• Informacja o akceptacji artykułu: 30.11.2015
• Termin dokonania opłat konferencyjnych: 02.12.2015

Miejsce Konferencji:
Język konferencji: Słowacki, Polski, Czeski, Angielski, Niemiecki


 

CONFERENCE FEE: 200- PLN

 • the fee covers all costs of organization, lunch, refreshment
 • the fee covers cost of publication of abstracts for the conference and article in post-conference publication.
 • the fee should be paid by each participant (even co-authors) (except of members of Scientific Committee).

OPŁATA KONFERENCYJNA: 200,- PLN

 • Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz wyżywienie, w tym przerwy kawowe
 • Opłata konferencyjna obejmuje koszty publikacji pokonferencyjnej
 • Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona od każdego uczestnika, również współautora artykułu (z wyjątkiem członków Komitetu Naukowego).

Dane do przelewu krajowego:
Numer rachunku odbiorcy: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
Nazwa odbiorcy: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Nazwa Banku: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu, ul. Osmańczyka 15 , 45-027 Opole
Tytuł przelewu: MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT imię i nazwisko uczestnika

Details for the foreign transfer
Beneficiary account: PL 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
Beneficiary name: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Beneficiary bank name: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu, ul. Osmańczyka 15 , 45-027 Opole
Beneficiary bank code: (SWIFT): PKOPPLPW
In message for recipient write: MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT name and surname of the participant


 

SECRETARIAT OF CONFERENCE
dr inż. Liliana Hawrysz and dr Jolanta Maj
Adresse:
Faculty Economics and Management
Opole University of Technology
Waryńskiego 4
PL-45047 Opole
Tel: +48 77 4498801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Download (pliki do pobrania):


 

CALL FOR PAPERS

 

Objectives of the International Scientific Conference:
Exchange of theoretical and practical knowledge about new trends in management of organizations in real and virtual environment. Arranging and deepening contacts with international scientific environment. The exchange of good practices between academic institutions and representatives of business units and business support institutions.

 

Thematic scope:

 1. Development of entrepreneurship in conditions of international economy.
 2. New approaches to organization management in real and virtual environment.
 3. Current trends in innovations and problems with their implementation.
 4. Contemporary social and economic trends in management of the enterprise.
 5. Management of relationships with partners in transnational markets.
 6. Concepts of management in enterprise and its implementation.

 

 

Call for papers- informacja ogólna

 

Cele Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznych doświadczeń odnośnie nowych trendów w zarządzaniu organizacjami w świecie realnym i wirtualnym. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy instytucjami akademickimi oraz reprezentantami jednostek biznesowych oraz jednostek wsparcia biznesowego.

 

Problematyka konferencji:

1.      Rozwój przedsiębiorczości w warunkach gospodarki międzynarodowej

2.      Nowe podejścia do zarządzania organizacją w realnym i wirtualnym środowisku

3.      Współczesne trendy związane z innowacyjnością oraz wyzwania związane z ich implementowaniem

4.      Współczesne trendy społeczne i ekonomiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

5.      Zarządzanie relacjami z partnerami międzynarodowych rynków

6.      Koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach oraz ich implementacja.