Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

Zaprasza na konferencję naukową

Europejska konwencja o ochronie praw człowieka
– nowe perspektywy i nowe wyzwania

która odbędzie się pod honorowym patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara
Deputowanej do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej
Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego
oraz
Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

KONFERENCJA-PRAWA-CZLOWIEKA

Organizatorzy: Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta
Słowa kluczowe: prawa człowieka, Europejska konwencja o ochronie praw człowieka, Unia Europejska,
Termin konferencji: 30 września 2015r.

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka w przestrzeni europejskiej, w tym między innymi takich problemów jak:

  • praktyka stosowania Europejskiej konwencji o praw człowieka w Polsce,
  • rozwój społeczno-ekonomiczny i jego wpływ na prawa człowieka,
  • relacje pomiędzy Europejską Konwencją Praw Człowieka a Unią Europejską,
  • istnienie konieczności zdefiniowania praw człowieka nowej generacji.

Zaproszenia do udziału kierujemy do: ludzi nauki, społeczności akademickiej, przedstawicieli mediów, środowisk biznesu oraz władz samorządowych i państwowych

Przygotowane referaty i głosy w dyskusji zostaną zebrane i opublikowane w recenzowanej monografii.
Uczestników deklarujących chęć przygotowania i wygłoszenia referatu prosimy o rejestrację do 15 lipca 2015 roku wraz z podaniem tematu i abstraktu wystąpienia.
Termin nadsyłania gotowych referatów nie później niż 30 listopada 2015 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów oraz 200 zł dla doktorantów i asystentów. Pokrywa ona koszty posiłków w trakcie konferencji, materiałów konferencyjnych oraz publikacji referatów wygłoszonych podczas konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w monografii lub w czasopiśmie naukowym.

Opłatę konferencyjną wnieść należy do 15 września 2015 roku na następujący rachunek:
Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
z dopiskiem: Konferencja Europejska konwencja oraz imię i nazwisko uczestnika
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor PO
• dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO
• dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO (WPiA)
• prof. dr hab. Krystian Heffner (PO)
• prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (UWr, WPAiE)
• dr hab. Gabriela Jyż, prof. PO
• prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska (UWr, WPAiE, Centrum Doskonałości Jean Monnet UWr)
• dr hab. Artur Ławniczak (UWr, WPAiE)
• prof. dr hab. Krzysztof Malik (PO)
• dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak (UWr, WPAiE)
• dr hab. Barbara Mielnik (UWr, WPAiE)
• dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PO

Komitet organizacyjny:
• dr Monika Haczkowska (Tel. 603 868 565)
• dr Filip Tereszkiewicz (tel. 600 190 263)

 

Pliki do pobrania: