Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych - Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie
Instytut Politologii - Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

zapraszają na:
IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa
z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna

Miejsce: Politechnika Opolska w Opolu
Data: poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku

Organizatorzy: Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych i Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
oraz Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta

Słowa kluczowe: Internet, społeczeństwo informacyjne, gospodarka, kultura, rozwój

Opis Konferencji: Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja wokół wyzwań jakie stoją przed społeczeństwem w związku ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania rynku. Wśród zagadnień jakie chcielibyśmy poruszyć w trakcie obrad jest również ocena wpływu rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę oraz poszukiwanie docelowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zaproszenia do udziału kierujemy do: ludzi nauki, społeczności akademickiej, przedstawicieli mediów, środowisk biznesu oraz władz samorządowych i państwowych

Przygotowane referaty i głosy w dyskusji zostaną zebrane i opublikowane w recenzowanej monografii.

Organizatorzy zapewniają referentom wydanie imiennych certyfikatów uczestnictwa w Konferencji, lunch oraz, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, druk przygotowanych artykułów.

Uczestników deklarujących chęć przygotowania i wygłoszenia referatu prosimy o rejestrację do 31 sierpnia 2015 roku wraz z podaniem tematu wystąpienia.

  • Abstrakty referatów prosimy przesyłać najpóźniej do 31 października 2015 roku.
  • Termin nadsyłania gotowych referatów nie później niż 30 listopada 2015 roku.

Opłata konferencyjna: 150 zł, płatna do dnia 30. października 2015 roku
Opłata dotyczy wyłącznie Uczestników zgłaszających artykuły do publikacji.

Odpłatność należy wnosić na rachunek:
PEKAO S. A. I o/Opole
na rach. 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
właściciel rachunku:
Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza (dostępnego na stronie internetowej konferencji) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kolejny komunikat zostanie przesłany Uczestnikom po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i opracowaniu szczegółowego programu konferencji.

Komitet organizacyjny:

  • dr hab. prof. PO Maria Kalczyńska – przewodnicząca
  • dr inż. Marcin Łuszczyk, tel. 698494897
  • dr Katarzyna Kowalska
  • dr Paulina Szyja
  • Koło Naukowe Studentów „Pracownia Badań nad Kulturą" WEiZ Politechniki Opolskiej

Pliki do pobrania: