W imieniu Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego oraz własnym serdecznie zapraszam na

I Międzynarodową Konferencję Naukową pod nazwą QLogistics
- współczesne wyzwania logistyki

która odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2015 roku w hotelu Arkas w Prószkowie pod Opolem.

Myślą przewodnią Konferencji jest kreatywna logistyka jako źródło innowacyjnych rozwiązań i sposobów ich aktywowania w działalności przedsiębiorstw, funkcjonowaniu aglomeracji miejskich i innych organizacji.

Kreatywność i innowacje to kluczowe komponenty współczesnej gospodarki.

Kreatywna Logistyka - nie tylko współgra ze współczesnym ujęciem logistyki, ale wpisuje się w ogólne trendy kształtowania rzeczywistości gospodarczej na świecie.

Tematyka Konferencji obejmuje:

 • Koncepcje kreatywnej logistyki w zarządzaniu organizacją, 
 • Kreatywna logistyka a rozwój aglomeracji miejskich, 
 • Współczesna logistyka – stan i wyzwania, 
 • Innowacje w logistyce – rola i znaczenie, 
 • Struktury klastrowe a logistyka, 
 • Zrównoważony rozwój w logistyce, 
 • Ekoinnowacje i ekologia w logistyce, 
 • Koncepcje i strategie logistyczne,
 • Logistyka - nauka, badania, rozwój, 
 • Infrastruktura transportowo-logistyczna w gospodarce światowej, 
 • Inteligentne systemy transportowe, 
 • Logistyka miejska i telematyka systemów transportowych, 
 • Kierunki rozwoju gospodarki elektronicznej i innowacje technologiczne w logistyce, 
 • Zarządzanie ryzykiem procesów logistycznych, 
 • Perspektywy rynku pracy dla logistyków. 


Szczegółowe informacje:
 
dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO
Przewodnicząca Komitetu Naukowego