Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania"
Trzecia edycja
Opole, 27 listopada 2014

Odpowiedzialny biznes odgrywa współcześnie ważną funkcję kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na rzecz dalszego rozwoju etycznego biznesu na poziomie jednostek, organizacji, państwa oraz na poziomie globalnym. Inicjatywy z zakresu tworzenia organizacji i biznesu „z ludzką twarzą" są prowadzone na całym świecie, a ich ostateczny efekt zależeć będzie od entuzjazmu i zintegrowania wysiłków ludzi biznesu, nauki, pracowników różnych organizacji, konsumentów, promotorów polityki społecznej. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnego konsumeryzmu.


Proponujemy wymianę poglądów na temat:

 • Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
 • Programy etyczne organizacji: kodeksy, szkolenia, komórki etyczne.
 • Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
 • Etyka marketingu, reklamy, PR.
 • Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
 • Etyka sfery finansów.
 • Etyka przemysłu farmaceutycznego.
 • Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
 • Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
 • Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
 • Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
 • Filozofia tworzenia bogactwa.
 • Religia a biznes.
 • Inne tematy zaproponowane przez uczestników.

Ramowy program konferencji obejmować będzie obrady plenarne oraz obrady w sekcjach.

Z wyrazami szacunku
Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,
Mgr H. A. Kretek, UO, WSM Warszawa.

Pliki do pobrania: