Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych

oraz

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

Zapraszają
na
Międzynarodową konferencję naukową
edycja 3

Społeczeństwo internautów a kultura globalna
Kościół a Internet

OPOLE 1. grudnia 2014 r.

Jesteśmy dziećmi wirtualnego świata, nie wyobrażamy sobie życia bez swobodnego dostępu do tej nieograniczonej przestrzeni. Czy można pogodzić nowoczesne narzędzia komunikacji medialnej z dwutysiącletnią historią Kościoła? W jaki sposób można wykorzystać nowoczesne media w ewangelizacji i budowaniu wspólnoty? Jakie możliwości niosą ze sobą nowoczesne media dla działalności duszpasterskiej? Co kryje w sobie skrzynka modlitewna na portalu Mateusz i Opoka? Jak Kościół katolicki ustosunkowuje się do wirtualnych form przekazu treści wiary? Jak nowoczesne media postrzegają Kościół? Jak zarządzać Kościołem poprzez media ?
O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

MIEJSCE KONFERENCJI: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a

Proponowana tematyka:

  • Kościół wobec nowoczesnych środków komunikacji
  • Nowoczesne środki komunikacji wobec Kościoła
  • Internet w służbie zarządzania strukturami Kościoła
  • Internet narzędziem ewangelizacji
  • Wykorzystanie Internetu w organizacji działalności duszpasterskiej
  • Portale społecznościowe a budowanie wspólnoty

Pliki do pobrania: