Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku"

Opole, 22 listopada 2013

 

Założenia programowe konferencji
Odpowiedzialny biznes odgrywa współcześnie ważną funkcję kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na rzecz dalszego rozwoju etycznego biznesu na poziomie jednostek, organizacji, państwa oraz na poziomie globalnym. Inicjatywy z zakresu tworzenia organizacji i biznesu „z ludzką twarzą" są prowadzone na całym świecie, a ich ostateczny efekt zależeć będzie od entuzjazmu i zintegrowania wysiłków ludzi biznesu, nauki, pracowników różnych organizacji, konsumentów, promotorów polityki społecznej. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnego konsumeryzmu.


Proponujemy wymianę poglądów na temat:
• Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
• Programy etyczne organizacji: kodeksy, szkolenia, komórki etyczne. Wymóg czy moda?
• Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
• Etyka marketingu, reklamy, PR.
• Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
• Etyka sfery finansów.
• Etyka przemysłu farmaceutycznego.
• Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
• Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
• Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
• Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
• Filozofia tworzenia bogactwa.
• Religia a biznes.
• Inne tematy zaproponowane przez uczestników.
Ramowy program konferencji obejmować będzie obrady plenarne oraz obrady w sekcjach.

Z wyrazami szacunku
Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,
Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska.
Mgr H. A. Kretek, WSM Warszawa.

Organizatorzy Konferencji: Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym WEiZ PO, Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu, Biuro Parlamentarne - Prof. Jerzy Buzek, Koło Naukowe - Pracownia Badań nad Kulturą WEiZ PO, Koło Naukowe Socjologów PWSZ w Raciborzu.

Patronat
Prof. PO dr hab. inż. J. Foltys – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Patronat honorowy
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Politechniki Opolskiej.

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. M. Tukiendorf, J.M. Rektor Politechniki Opolskiej
Prof. dr hab. K. Malik Prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Współpracy i Rozwoju
Prof. PWSZ w Raciborzu dr hab. M. Szepelawy, J.M. Rektor PWSZ w Raciborzu.
Prof. dr hab. A. Loer, Rektor Instytutu Uniwersyteckiego w Zittau.
Prof. dr hab. W. Gasparski, dyrektor Centrum Etyki Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN w Warszawie.
Prof. UAM dr hab. J. Sójka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska
Prof. dr hab. inż. J. Kals, Ludvigshafen Univesity.
Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
Doc dr S.A. Gotseyluk, Państwowy Uniwersytet Zarządzania w Moskwie.
Prof. dr hab. P. Czarnecki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
Prof. dr hab. W. Słomski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ.
Prof. PO dr hab. M. Bernat.
Prof. PO dr hab. S. Grycner
Prof. PO dr hab. G. Jiż.
Prof. PO dr hab. V. Malatek.
Prof. dr hab. W. Musialik
Prof. dr hab. I. Pyka.
Prof. dr hab. R. Rauziński.
Prof. PO dr hab. S. Senft.

Komitet Organizacyjny:

Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,
Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska.
Mgr H. A. Kretek, WSM Warszawa.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:
1. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ NA ADRES:
BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Drzymały 38/1
47-400 Racibórz

z dopiskiem Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku"
oraz drogą elektroniczną na adresy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2013 r.

2. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ:
 Kwota 100,- zł obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową, którą otrzymają wszyscy Autorzy opublikowanych tekstów (organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby książkę otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji), 3. Catering.
Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 30.07.2013 r. na konto organizatora:
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45 – 758 Opole
Nr konta: Pekao S.A. I O. Opole numer :
80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 z dopiskiem: „Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku".
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
• Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
• O dokonanie rezerwacji noclegów na czas konferencji Uczestnicy proszeni są we własnym zakresie.
• Teksty wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej do dnia 30 sierpnia.

Teksty wystąpień w formie papierowej prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia.
na adres:
BIURO PARLAMNTARNE prof. JERZEGO BUZKA, ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• Abstrakt referatu w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien dotrzeć do organizatorów najpóźniej do 15 lipca 2013 r.
• Zasady redagowania tekstów publikowanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej - w załączeniu.
• Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
• Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej.
• Terminarz:
• 15.07.2013 – terminy: zgłoszenia udziału na załączonym formularzu (w załączeniu),
• 30.07.2013 - dokonanie wpłaty za uczestnictwo oraz nadesłania abstraktu w języku polskim i angielskim.
• 30.08.2013 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej i papierowej.
• Do 8.11. 2013 - przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.

Adres do korespondencji:

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz
z dopiskiem „Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku".
Telefony:
Mgr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772
Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski, tel. 693 352 339

Pliki do pobrania: