XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - WYMIARY POLITYKI ROZWOJU – EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I DEMOGRAFICZNE

Opole - Prószków k. Opola, 28-29 czerwca 2012 r.

28 - 29 czerwca 2012r. odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Opole-Prószków 2012. Zorganizowana przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych oraz Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tematykę konferencji stanowiło forum wymiany doświadczeń praktyków i badaczy wielowymiarowego rozwoju regionalnego. Zostały poruszone teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania rozwojem regionu w ujęciu strategicznym i operacyjnym, z uwzględnieniem kryterium zrównoważenia procesów rozwoju i konkurencyjności regionalnej.

Podstawowe zagadnienia badawcze Konferencji obejmowały m.in.:

  • konomiczne, społeczne i demograficzne uwarunkowania rozwoju regionalnego
  • kształtowanie polityki rozwoju regionu,
  • zintegrowany wymiar polityki spójności,
  • ewaluację efektywności i komplementarności w polityce tego rozwoju,
  • doświadczenia i najlepsze praktyki.

Celem głównym tego przedsięwzięcia było wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych wobec najważniejszych współczesnych wyzwań związanych z rozwojem regionu oraz polityką rozwoju regionu.

O naszej konferencji można także przeczytać na stronach Nowej Trybuny Opolskiej lub pobrać plik PDF

Galeria zdjęć z Konferencji