Konferencje-opis

Konferencja - Otmuchów 2009

W dniach 15- 17 czerwca 2009 r. w Zamku Otmuchowskim odbyła się Konferencja Naukowa organizowana

przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji zatytułowana:

„Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym”

Zakres przedmiotowy

Podstawowe zagadnienia badawcze Konferencji obejmowały monitorowanie i ewaluację:

 • realizacji polityki rozwoju regionu
 • narzędzia monitorowania i ewaluacji rozwoju regionu
 • ładu prawno-instytucjonalnego (governance) w wymiarze lokalnym I regionalnym
 • rozwoju społecznego regionu
 • rozwoju gospodarczego regionu
 • stanu środowiska przyrodniczego

Konferencja pod patronatem:

Tradycyjnie poruszone zostały teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania regionem w ujęciu strategicznym i operacyjnym, z uwzględnieniem kryterium zrównoważenia procesów rozwoju i konkurencyjności regionu. Podstawowe zagadnienia badawcze Konferencji obejmowały monitorowanie i ewaluację:

 • realizacji polityki rozwoju regionu
 • ładu prawno-instytucjonalnego (governance) w wymiarze lokalnym i regionalnym
 • rozwoju społecznego regionu,
 • rozwoju gospodarczego regionu
 • stanu środowiska przyrodniczego