Konferencje

27.11.2020 - Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego
29.11.2019 - Cultural, social and ethical determinants of business, economy, management and national security
29.11.2019 - Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego
22.05.2019 - Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019
07.06.2019 - Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension
07.06.2019 - Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
30.11.2018 - Cultural, social and ethical determinants of business, economy, management and national security
30.11.2018 - Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego
Równoważenie rozwoju regionalnego: czynniki, koncepcje, efekty, ewaluacja
07.12.2018 - SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA
20-21.06.2018 - Balancing of regional development: factors, concepts, effects, evaluation
20-21.09.2018 – VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN
20-21.06.2018 - Równoważenie rozwoju regionalnego: czynniki, koncepcje, efekty, ewaluacja
10.05.2018 - Przedsiębiorczość społeczna – innowacje - środowisko
11.05.2018 - Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension
11.05.2018 - Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym...
12.06.2017 - SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA. MŁODY UŻYTKOWNIK W SIECI CZĘŚĆ II
27.10.2017 - Dwie dekady Konstytucji - doświadczenia i wyzwania
07-08.06.2017 - Entrepreneur & innovation driven development policy of the region
07-08.06.2017 - Motory przedsiębiorczości i innowacyjności w polityce rozwoju regionu
21.04.2017 - Rzemiosło – przyszłość, teraźniejszość, przeszłość.
25.11.2016 - International Scientific Conference „Cultural, social and ethical conditions of business, economy and management”
25.11.2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowe, społeczne i etyczne Uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania”
DROGA DO STREFY EURO W REGIONIE OPOLSKIM – UJĘCIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
08-09.06.2016 - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ REGIONALNY W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH
03.12.2015 - Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges.
27.11.2015r. - Cultural, Social and Ethical dimension of Eocnomy, Business and Management
27.11.2015r. - Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania
30.09.2015 - Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – nowe perspektywy i nowe wyzwania
07.12.2015 - Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa
15-16.06.2015 - Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020
27-28.04.2015 - OBSZARY WIEJSKIE – PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA
20.10.2014 - Osiągnięcia gospodarcze i techniczne na dawnych Kresach Rzeczypospolitej
22-24.04.2015 - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - QLogistics
27.11.2014 - Cultural, Social and Ethical dimension of Economy, Business and Management (EN)
27.11.2014 - Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania (PL)
01.12.2014 - Społeczeństwo internautów a kultura globalna - Kościół a Internet
03-04.06.2014 - Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny
22.11.2013 - Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku
28.10.2013 - BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW
19.09.2013 - MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT
14.06.2013 - SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA. MŁODY UŻYTKOWNIK W SIECI
05.06.2013 - Specjalizacje rozwoju regionów Unii Europejskiej
08.11.2012 - MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT
28.06.2012 - XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Opole-Prószków
04.06.2012 - JAKA POLSKA? - W JAKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ?
28.05.2012 - Społeczeństwo internautów a kultura globalna
Konferencje