• Opiekun: dr inż. Piotr Bębenek
 • Zarząd: Anna Jasińska (przewodnicząca), Sylwia Jurczyk (wiceprzewodnicząca), Ewelina Wolna (skarbnik), Elżbieta Buszko (sekretarz)

Specyfika działania – cele, zakres działalności

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zarządzaniu WiR (Współpraca i Rozwój) powstało w 2017 r. z inicjatywy studentów z kierunku Zarządzanie.
Cele działalności Koła:

 • stworzenie warunków umożliwiających studentom poszerzenie wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk o zarządzaniu oraz marketingu,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej poprzez uczestnictwo w seminariach, konferencjach, projektach badawczych, organizowanie warsztatów i szkoleń,
 • kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie przedsięwzięć studenckich oraz pozauczelnianych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Wydziału oraz Uczelni,
 • współpraca z organizacjami studenckimi oraz przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w kraju i zagranicą,
 • wyrabianie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

WiR to łączenie nauki z działalnością biznesową, budowanie zależności opartej na wielostronnych korzyściach. Dzięki szerokiej współpracy wykładowców ze sferą biznesu studenci mogą odkrywać tajniki zarządzania, ale również uczestniczyć w przedsięwzięciach naukowych.

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat

 1. „Warsztaty z budowania marki” (październik 2017) - w ramach warsztatów członkowie koła mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcą, który jest właścicielem dwóch marek na rynku Opolskim. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń i pytań dotyczących budowania marki własnej.
 2. „Poligeniusze WEiZ - do najważniejszych przedsięwzięć SKN WiR należy organizacja cyklicznego wydarzenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania POLIGENIUSZE WEIZ zainicjowanego przez studentów uczelni w 2017 roku. Poligeniusze to konferencja dla wszystkich, którzy chcą zostać zainspirowani ciekawymi historiami rozwoju kariery absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Poligeniusz WEIZ to osoba, która ukończyła studia na WEIZ oraz osiągnęła zawodowy sukces zdobywając wysokie stanowisko w firmie czy otwierając swoją własną działalność.
 3. „Dni Otwarte Politechniki Opolskiej” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (19.04.2018r., 4.03.2019 r.) - członkowie koła podczas Dni Otwartych organizują warsztaty dla uczniów szkół średnich z metody pobudzania kreatywności.
 4. „Licencja na biznes” (24.09.2018 r., 21.11.2019 r.) – studenci SKN WiR angażują się co roku w pomoc przy realizacji projektu „Licencja na Biznes”. Projekt ten realizowany jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Udział w projekcie polega na stworzeniu pomysłu na biznes (produkt bądź usługa), a następnie zaprezentowanie go przed jury. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół średnich rywalizujący między sobą o miejsce na podium.
 5. Wizyta w firmie Victoria z Krakowa - członkostwo w SKN WiR to również wspólne wyjazdy - w dniach 21-22 listopada 2018 roku członkowie koła wraz z jego opiekunem odwiedzili w Krakowa firmę Victoria, aby poznać tajniki jej funkcjonowania. Firma Victoria to firma z branży florystycznej o zasięgu międzynarodowym specjalizującą się w produkcji gąbki florystycznej.
 6. „Dialog Obywatelski” (26.05.2019 r.) - udział studentów WiR w konferencji Dialog Obywatelski „15 lat Polski w Unii Europejskiej".
 7. „Warsztaty na PGE Narodowym” (16-17.12.2019 r.) - studenci koła mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez naszą absolwentkę Panią Sylwię Plakut, która jest osobą odpowiedzialną za realizowanie eventów na PGE Narodowym w Warszawie.

  Informacje:
  https://www.facebook.com/WIRwspolpracairozwoj/

wir 20