Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zarządzaniu WiR (Współpraca i Rozwój) powstało w 2017r. z inicjatywy studentów z kierunku Zarządzanie.

Celami działalności Koła są:

 • stworzenie warunków umożliwiających studentom poszerzenie wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk o zarządzaniu oraz marketingu,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej poprzez uczestnictwo w seminariach i konferencjach, projektach badawczych, organizowanie warsztatów i szkoleń i samodzielną realizację badań naukowych
 • aktywność badawczo-terenowa, w ramach której członkowie Koła w praktyce poznają tajniki pracy nowoczesnego menadżera. W tym celu członkowie zamierzają realizować wyjazdy o charakterze technologicznym.
 • kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie przedsięwzięć studenckich oraz pozauczelnianych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Wydziału oraz Uczelni, organizowanie konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych z przedsiębiorcami
 • współpraca z organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w kraju i zagranicą,
 • współpraca doradcza z przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie m.in.
  • badań rynku i analizy konkurencji,
  • opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • przygotowywania kampanii promocyjnych.
 • wyrabianie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.
 • doskonalenie kompetencji zawodowych
 • kreowanie i promocja przedsiębiorczości

Udział w pracach Koła:

 • jest swoistym "pasem startowym", który pozwala sprawdzić się już teraz - na studiach, w różnych sytuacjach - jako organizatorzy czy negocjatorzy
 • uczy współpracy i podejmowania odpowiedzialności
 • uczy tolerancji i szacunku dla innych punktów widzenia
 • ułatwia wejście na rynek pracy poprzez naukę pracy w zespole, radzenia sobie w stresujących sytuacjach, efektywnego zarządzania własnym czasem oraz pomoc w odkrywaniu własnego „ja”

WiR to dobre łączenie nauki z działalnością biznesową, budowanie zależności opartej na wielostronnych korzyściach. Wiedzę teoretyczną zdobywaną podczas studiów będziemy starali się zastosować w praktyce. Dzięki szerokiej współpracy naszych wykładowców ze sferą biznesu będziemy mogli odkrywać tajniki zarządzania ale również uczestniczyć w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych.

Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Piotr Bębenek.