Studenckie Koło Naukowe „Maestros de la economia" powstało w 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania z inicjatywy studentów kierunku Ekonomia reprezentowanych przez Elżbietę Lisowską, Jacka Kościelewskiego, Martynę Marszolek, Marlenę Tkacz oraz Magdalenę Dolik przy współpracy z dr Dianą Rokitą-Poskart, która obecnie jest opiekunem Koła.

Celem Koła Naukowego „Maestros de la economia" jest zarówno pogłębianie wiedzy ekonomicznej i praktyczne jej wykorzystanie, jak i wzajemna pomoc oraz nabywanie umiejętności, które mogą być przydatne na gruncie zawodowym.

Członkowie Koła stawiają przed sobą następujące zadania: organizowanie szkoleń, kursów tematycznych i konferencji, które umożliwiłyby studentom bardziej skuteczne poruszanie się na rynku pracy, prowadzenie badań oraz współpraca z Uczelnią i przedsiębiorstwami oraz charytatywna pomoc innym studentom w sprawach nauki.

Mimo krótkiej historii działalności Koła jego członkowie brali już udział w organizowanym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Festiwalu Nauki przygotowując konkurs wiedzy ekonomicznej „Zostań mistrzem ekonomii" oraz prezentację „Mądry konsument to świadomy konsument".