• Opiekun: dr hab. Maria Kalczyńska
  • Zarząd: Paweł Bartyla (przewodniczący), Marcin Grabolus (zastępca przewodniczącego), Renata Wrona (sekretarz)

Specyfika działania – cele, zakres działalności
Pracownia Badań nad Kulturą powstała w marcu 2010 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w konsekwencji zainteresowań naukowo-dydaktycznych jej założycielki Pani profesor Marii Kalczyńskiej oraz zaangażowaniu studentów. Celem koła jest aktywizacja studentów wydziału, angażowanie w działania naukowe, zapoznanie z kulturą lokalną oraz z wielokulturowością europejską wraz z kształtowaniem odpowiednich postaw społecznych i prokulturowych. Koło posiada walory naukowo-edukacyjne. Członkowie koła pisali artykuły do publikacji naukowej z serii „Społeczeństwo internautów a kultura globalna”, organizowali seminaria naukowe oraz uczestniczyli w spotkaniach ze znanymi artystami. Ponadto koło prowadzi działalność charytatywną. Członkowie koła biorą udział w spektaklach teatralnych, wystawach, eventach, w audycjach radiowych a także uczestniczą w promocji uczelni m.in. podczas dni otwartych. Studenci posiadają również możliwość współpracy z Radiem Opole za pośrednictwem opiekuna koła naukowego.

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat

  1. 10 grudnia 2019 r. Wyjazd do Ostrawy, poznanie różnic kulturowych oraz zwiedzenie zabytków miasta.
  2. 16 maja 2019 r. Wyjazd edukacyjny do Wrocławia, zapoznanie się z zabytkami, odwiedzenie tamtejszych muzeów.
  3. 29 marca 2019 r. Współpraca z Radiem Opole - wyjście do radia w celu zapoznania się z historią i kulturą oraz spotkanie i wywiad z prezesem Piotrem Moc.
  4. Współpraca z towarzystwem naukowym: Polonia – Kresy. Towarzystwem naukowo-społeczno-kulturalnymi; Stowarzyszeniem Ochrony Poloników Niemieckich, Urzędem Marszałkowskim.
  5. Koło współorganizowało spotkanie ze znanym artystą malarzem, architektem Lwowiakiem Panem Józefem Lewczakiem. Ania Tyrała podczas spotkania zaprezentowała biografię Pana Józefa, a Darek Blach przygotował podziękowanie i prowadził dyskusję.
  6. Udział studentów w promocji książki Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich i seminarium naukowym. Magdalena Kampa przygotowała prezentację gości z Berlina. Dyskutowano także z Panem Adamem Dyrko z Monachium na temat polskiej emigracji w Niemczech.
  7. Koło współorganizowało z Caritasem Opole zbiórkę odzieży i sprzętu elektronicznego dla projektu regionalnego „Nie chomikuj”.

prac 20