Akademicki Chór Politechniki Opolskiej powstał w 2007 roku z inicjatywy mgr Ludmiły Wocial-Zawadzkiej oraz dr Łukasza Dymka. Zespół tworzą studenci, pracownicy i sympatycy Politechniki Opolskiej. Pierwsze próby rozpoczęły się w marcu 2007 roku. Początkowo chór działający jako Koło Naukowe korzystał z życzliwej gościnności dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji - prof. Krzysztofa Malika. Obecnie Akademicki Chór Politechniki Opolskiej ma wymiar międzywydziałowy i jest otwarty na przyjęcie studentów pasjonujących się muzyką.

Członkowie Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej postawili przed sobą następujące cele:

 • Reprezentowanie i promowanie Uczelni
 • Kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji śpiewu chóralnego
 • Doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru
 • Działanie na rzecz rozwoju kultury akademickiej

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej realizuje swoje cele poprzez:

 • Pracę nad poszerzaniem i doskonaleniem repertuaru
 • Uświetnianie uroczystości oraz imprez organizowanych przez Uczelnię
 • Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych w kraju i za granicą
 • Współpracę z innymi organizacjami artystycznymi w kraju i za granicą

Efektywna i sprawna działalność Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej jest możliwa dzięki pomocy udzielanej przez:

 • Władze Uczelni
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz inne wydziały Politechniki Opolskiej
 • Fundację Stolicy Polskiej Piosenki
 • Prezydenta Miasta Opola
 • Urząd Miasta Opola

W czasie działalności członkowie koła:

 • Spotykają się na dwóch próbach tygodniowych – we wtorki i czwartki o 19.00 w Łączniku.
 • Koncertują na terenie Politechniki Opolskiej
 • Koncertują na terenie Opola, województwa opolskiego, Polski, a także za granicą
 • Organizują seminaria naukowe dotyczące tematyki muzycznej
 • Inicjują spotkania z wybitnymi dyrygentami i chórmistrzami
 • Dwukrotnie w roku – wiosną i jesienią - biorą udział w chóralnych warsztatach muzycznych
 • Angażują się w działalność charytatywną (WOŚP, koncerty dla Domów Dziecka, Hospicjów)

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej ma na swoim koncie sukcesy:

 • Lipiec 2009 r. – II miejsce w kategorii chórów akademickich podczas festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii
 • Czerwiec 2010 r. - III miejsce w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Krakowie, w kategorii muzyka rozrywkowa
 • Od 2008 roku do chwili obecnej Akademicki Chór Politechniki Opolskiej występuje podczas imprezy towarzyszącej Festiwalowi Polskiej Piosenki. Jest to uroczysta odsłona Gwiazd w Alei Polskiej Piosenki na opolskim rynku. W ciągu czterech lat, chór wykonał 21 muzycznych kompilacji utworów słynnych piosenkarzy i grup rockowych.

Repertuar Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej to:

 • muzyka wszystkich epok - od renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu aż do muzyki współczesnej. Gospel.
 • ale przede wszystkim - muzyka rozrywkowa. Śpiewamy przeboje Pawła Kukiza, Zespołów TSA, Kombii, Perfect, Myslowitz, ale też Skaldów, Ryszarda Rynkowskiego, Stanisława Sojki, a nawet Basi Trzetrzelewskiej i Edyty Górniak.

Więcej informacji o działalności Akademickie Chóru Politechniki Opolskiej:

www.chor.po.opole.pl