• Opiekun: dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień
 • Zarząd: Katarzyna Skupińska (przewodnicząca), Sebastian Ciszek (wiceprzewodniczący), Dariusz Blach (sekretarz)

Specyfika działania – cele, zakres działalności
Koło Naukowe Arafin jest najstarszym kołem na WEiZ, powstało w 1994 roku. Działalność koła skupiona jest wokół zagadnień z zakresu ekonomii oraz finansów.
Studenci pozyskują teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną wiedzę prowadzenia księgowości i finansów w przedsiębiorstwie, a także nabywają umiejętności stosowania w praktyce standardów funkcjonujących w rachunkowości. Ponadto członkowie Koła poznają przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Poszerzają również wiedzę z zakresu analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. W ramach działalności Koła studenci mogą także zaznajomić się z rzeczywistymi dokumentami wymaganymi prawem, które są przydatne w momencie podjęcia działalności gospodarczej.
Rozwój umiejętności oraz zdobywanie informacji jest możliwy poprzez spotkania członków koła (również integracyjne), w tym z przedstawicielami świata biznesu oraz udział w szkoleniach, konkursach, wizytach studyjnych czy konferencjach.
Członkowie koła wspierają działania promocyjne Wydziału, w szczególności uczestniczą w dniach otwartych na WEiZ, Salonie Maturzystów czy Opolskim Festiwalu Nauki.

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat

 1. Aktywne prace nad tworzeniem rankingów najlepszych firm województwa opolskiego pn. „Złota Setka” (gromadzenie danych - analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw dostępnych poprzez eKRS; prace analityczne i obliczeniowe).
 2. Organizacja ekonomicznych wieczorów filmowych. Nowa formuła poszerzania wiedzy głównie dot. rynku finansowego. Wspólne oglądanie branżowych filmów pozwala na podjęcie pogłębionej dyskusji nt. zjawisk społeczno-ekonomicznych, których dotyczy fabuła - a forma spędzenia czasu „w sali kinowej” ukazuje innowacyjne podejście do procesu pogłębiania dziedzinowej wiedzy i pozwala na nabywanie kompetencji społecznych.
 3. Publikowanie tematycznych prasówek na profilu koła na FB „Co w finansach piszczy…” spięte wspólnym hasłem - Dawka nowej wiedzy i ciekawostek co tydzień!
 4. Współpraca z kołem naukowym Progress z Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnictwo w konkursie PAC, ale również prowadzenie działań promocyjnych zachęcających studentów do aktywnego uczestnictwa (stoiska informacyjne, komunikaty na FB). W budynku WEiZ można również zapoznać się z Magazynem Forward, który wydawany jest przez studentów z Łodzi.
 5. Współpraca z Kołem Naukowym Ekonomistów z Uniwersytetu Opolskiego. Na mocy podpisanego porozumienia studenci współorganizują spotkania, szkolenia, wymieniają się doświadczeniem, zapraszają na podejmowane inicjatywy.
 6. Zajęcie II miejsca przez Zespół w składzie: Sebastian Ciszek, Dariusz Blach oraz Mateusz Wojtysiak w Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości edycja X – Progress Accounting Competition (PAC). Konkurs został zorganizowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Nasz zespół zakwalifikował się do finału konkursu spośród kilkudziesięciu zespołów studenckich z całej Polski.
 7. Zajęcie I miejsca przez Zespół w składzie: Weronika Pierskalla, Sandra Piechota – w konkursie wiedzy z audytu finansowego pt. Finance Challenge with PwC SDC. Organizatorem konkursu było opolski oddział firmy Pricewaterhousecoopers Service Delivery Center.
 8. Udział Sebastiana Ciszka w Akademii EFC (edycja 2019, 100 uczestników). Kandydatura Sebastiana została zarekomendowana przez opiekuna koła, do ścisłego finału zaproszonych zostało 25 uczestników Kongresu, który odbywał się w dniach 2-6 czerwca 2019 r. w Sopocie. Sebastian Ciszek znalazł się ponadto w gronie osób których esej pt. Europa na rozdrożu. Za którą z wizji Unii Europejskiej podążyć? Jaka Polska w jakiej Europie? został opublikowany w zbiorczym opracowaniu.
 9. Katarzyna Skupińska i Sebastian Ciszek zostali laureatami programu stypendialno-rozwojowego dla studentów PwC SDC wspiera talenty. Stypendia w postaci bonu na szkolenia i warsztaty ufundowała 10 najlepszym studentom z wojea.ództw śląskiego i opolskiego firma PwC Service Delivery Center.
 10. Patrycja Kurfel pełni funkcję ambasadora firmy PwC SDC w środowisku opolskim (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski). To m.in. z jej udziałem odbyły się na Wydziale w październiku 2019 r. obchody 10-lecia firmy PwC SDC na polskim rynku.

Informacje:
www.facebook.com/AnalizaRAchunkowoscFINanse

arafin 20