Studenckie Koło Naukowe ARAFIN (Analiza - RAchunkowość - FINanse) powstało w 1994 roku. Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.

Członkowie w ramach spotkań Studenckiego Koła Naukowego ARAFIN poszerzają wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości oraz finansów. Studenci pozyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę prowadzenia księgowości i finansów w przedsiębiorstwie, a także nabywają umiejętności stosowania w praktyce standardów funkcjonujących w rachunkowości. Ponadto członkowie Koła poznają przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Poszerzają również wiedzę z zakresu analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. W ramach działalności Koła studenci mogą także zaznajomić się z rzeczywistymi dokumentami wymaganymi prawem, które są przydatne w momencie podjęcia działalności gospodarczej.

Rozwój umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy oraz zdobywanie informacji na temat rynku pracy jest możliwy poprzez spotkania z przedstawicielami świata biznesu oraz poprzez dodatkowe szkolenia, które są organizowane w ramach spotkań Koła. W tym celu organizowane są również wyjazdy do Parków Naukowo Technologicznych. Członkowie w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego ARAFIN rozwijają własną osobowość oraz zdobywają doświadczenie, które może okazać się przydatne w życiu zawodowym.

Więcej informacji o działalności Studenckiego Koła Naukowego ARAFIN dostępnych jest na stronie internetowej: www.facebook.com/AnalizaRAchunkowoscFINanse