Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius Publicum” jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Koło Naukowe skupia studentów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk prawnych. W szczególny sposób zajmujemy się pogłębianiem wiedzy na temat oddziaływania prawa w sferze życia społecznego i gospodarczego, a także zdobywaniem praktycznych doświadczeń zawodowych.

Koło Naukowe istnieje od roku 2010, gdy zostało założone z inicjatywy studentów kierunku "Administracja". Do 2016 r. działało pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Nauk o Administracji "Ius publicum". Funkcję opiekuna Koła Naukowego od początku jego istnienia pełni dr Piotr Zamelski.

W dorobku Koła Naukowego znajduje się m.in. przygotowanie wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Sejmie i w Senacie RP, w Pałacu Prezydenckim, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Trybunale Konstytucyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na sesjach Sejmiku Województwa Opolskiego i Rady Miasta Opola. Organizujemy praktyki zawodowe dla studentów, prowadzimy badania do rankingu przedsiębiorców "Złota Setka Opolszczyzny", organizujemy warsztaty dla studentów i uczniów szkół średnich, spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi oraz uczestniczymy w konferencjach naukowych i w Opolskim Festiwalu Nauki. W naszej działalności mamy na względzie wszechstronny rozwój studentów oraz promocję Politechniki Opolskiej, miasta Opola i województwa opolskiego.

Strona w internecie: www.ius.po.opole.pl