PROCEDURA DOTYCZĄCA WYJAZDÓW STUDENTÓW STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH/ORGANIZACJI UCZELNIANYCH WEiZ


  1. Złożenie przez opiekuna SKN pisma z prośbą o wyrażenie zgody przez Dziekana WEiZ na wyjazd studentów

TERMIN: 14 dni przed planowanym wyjazdem
Miejsce złożenia pisma: sekretariat WEiZ

Wzór pisma do Dziekana WEiZ z prośbą o zgodę na wyjazd studentów SKN

  2. Złożenie przez studentów wniosków o delegację
      a) Krajowa
          Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd (załącznik nr 2 do Regulaminu)
      b) Zagraniczna
          Wniosek o wyrażenie zgody na zwrot kosztów wyjazdu (załącznik nr 1 do zarządzenia
          nr 30/2014 Rektora PO)

TERMIN: najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem
Miejsce: Marlena Płuciennik
Luboszycka 7, pokój 118

   3. Rozliczenie delegacji przez studentów w ciągu 14 dni od zrealizowanego wyjazdu
       u Pani Marleny Płuciennik, Luboszycka 7, pokój 118.

 

planowanywyjazd